מסמכי תוכנית הפרדה 30 א' –תת"ל 30/26/א/1

תת"ל 26/ 30/א/ 1 – הפרדה מפלסית חוף השרון

מקום התכנית:

ממזרח לדרך מס' 2, מזרחית לקיבוצים געש ושפיים ומערבית למושב חרוצים, דרומה למפגש קיים מס' 30 על מסילת החוף.

 

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית לביצוע הפרדה מפלסית בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך קביעת גשר לכלי רכב והולכי רגל מעל רצועת המסילה וביטול מפגש קיים על פני הקרקע בין דרך למסילת ברזל.

 

עיקרי הוראות התכנית:

  • ייעוד שטחים ליצירת הפרדה מפלסית בין דרך לבין מסילת ברזל תוך מעבר בגשר מעל רצועת המסילה.
  • ביטול המפגש הקיים על פני הקרקע בין דרך ומסילת ברזל.
  • קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לגשר, לדרך ולשיקום נופי בשוליהם.
  • קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית בשלב ההקמה.
  • קביעת הוראות ועקרונות למסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע והגדרת תכולתם.
  • קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

להלן הקבצים: