החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  הודעות איילון  /  חברת נתיבי איילון בע"מ רענון מאגר היועצים והמתכננים של החברה

חברת נתיבי איילון בע"מ רענון מאגר היועצים והמתכננים של החברה

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 

חברת נתיבי איילון בע"מ רענון מאגר היועצים והמתכננים של החברה

 
 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מרעננת את מאגר היועצים והמתכננים שברשותה, ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים המעוניינים להצטרף למאגר היועצים והמתכננים של החברה, בהתאם להתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לחברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.
1. הגשת מועמדות להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה תתאפשר אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט שכתובתו https://plan.ayalonhw.co.il/main.wgx (להלן: "אתר האינטרנט"), ולא תתאפשר הגשת מועמדות בכל דרך אחרת. הצעה שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא באמצעות אתר האינטרנט, לא תטופל.
2. בכוונת החברה לפרסם באופן הדרגתי, ומעת לעת, את ההתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לה, ולפתוח מעת לעת את האתר האינטרנט להגשת הצעות להתמחויות ותתי התמחויות אלה.
3. במידה שנרשמתם והתקבלתם כבר למאגר הממוחשב בתחומים שבסעיף 4 להלן אין צורך להירשם שנית!
4. תחומי ההתמחות אשר ביחס אליהם מבקש החברה לקבל הצעות במועד זה הנם:
 התמחות: תכנון גשרים ומבנים
תת התמחות : תכנון גשרים ומבנים – דרג 1
תכנון גשרים ומבנים – דרג 2
 התמחות: תכנון מנהרות
 התמחות: שמאים
תת התמחות: שמאות מקרקעין
5. תנאי הסף בכל התמחות/תת התמחות מפורטים באתר האינטרנט.
6. מועמד רשאי להגיש את הצעתו ביחס לתחום התמחות/תת התמחות אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.
7. מובהר, כי אין בהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ ו/או למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר החברה.
8. את תנאי ההליך המפורטים וכן הסברים מפורטים בדבר הגשת ההצעות והמסמכים הנדרשים מן הפונים, ניתן למצוא באתר האינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור באתר האינטרנט, יגבר האמור באתר האינטרנט.
9. בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים, ניתן לפנות למנהל תכנון בטלפון: 03 – 6931210 או בדוא"ל: info@ayalonhw.co.il
10. את ההצעות להתמחויות/תתי התמחויות שלעיל יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט, החל מה 28/05/15 ולא יאוחר מתאריך 25/06/15 עד השעה 17:00 אחר הצהריים.
11. מועד סיום הגשת ההצעות להתמחויות/ תתי התמחויות שלעיל, עשוי להדחות על פי שיקול דעתה של החברה. הודעה על דחייה תפורסם באתר האינטרנט בלבד, ועל המשתתפים האחריות הבלעדית להתעדכן מול אתר האינטרנט ולפעול בהתאם.


 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014