החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  פעילויות החברה  /  תכנון פרויקטים

פעילויות החברה

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 

תכנון פרויקטים

 

ניהול הפרויקט בנתיבי איילון מחולק לשני שלבים מרכזיים: תכנון ובצוע.

על שלב התכנון אחראי מינהל תכנון. צוות המינהל כולל רפרנטים מקצועיים בתחומים - תנועה, תשתיות, תכנון גיאומטרי, תב"ע וסביבה. המינהל ועובדיו, אחראים להפעיל מנהלי פרויקטים, מתכננים ויועצים תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים ויחד מלווים את הפרויקט לאורך כל שלבי התכנון משלב הייזום והתכנון המוקדם עד לאישור מסמכי המרכז. בסיום שלב זה הפרויקט עובר לאחריות מינהל ביצוע. לאורך חיי הפרויקט צוות מינהל תכנון  מבצע תהליכי בקרה קפדניים על כל התחומים : איכות התכנון, תקציב, לו"ז, ניהול סיכונים וכו'.

 

פירוט המטלות העיקריות בשלב התכנון:

 

 • הנדסת תנועה: הכנת תוכניות תנועה, שילוט והסדרי ביצוע. מעקב אחר התנועה בנתיבים שהוקמו ואיתור צרכים עתידיים.
 • מקרקעין, תב"ע, סביבה ונגישות:  ליווי תב"עות עד לשלב האישור הסטטוטורי, שמירה על איכות הסביבה כולל פתרונות אקוסטיים, הפחתת זיהום אוויר, העתקה ושימור  עצים וכד'. שמירה תכנונית, היתרי בנייה, נגישות, הקצעת מקרקעין לפרויקטים תוך הבטחת זכויות דרך וביצוע שינויים כנדרש.
 • תשתיות ותיאום הנדסי: תאום מול גורמי חוץ (רשות העתיקות, צה"ל, רכבת ישראל, קק"ל וכו'),רשויות מקומיות, ועדות מחוזיות וגורמי תשתית, בכל הקשור בתכנון והקמת תשתיות, מיקומן וקישורן לתשתיות קיימות.
 • גינון ונוף: מתן הנחיות לפיתוח נופי וסביבתי בכבישים, מחלפים וגשרים.
 • קונסטרוקציה: מתן הנחיות לתכנון גשרים, מחלפים, מנהרות וכו'.
 • כנון גיאומטרי: מתן הנחיות ובקרה לתכנון גיאומטרי.

 

 
שלבים מרכזיים בתכנון הפרויקט:

 

במהלך כל שלב תכנון (מוקדם, סופי, מפורט):

 

 • מתקיימות ישיבות בקרה שמטרתן לבחון ולבקר את תהליך התכנון ותוצריו בהיבטים המקצועיים ולוודא שנעשתה עבודה מקצועית בסטנדרטים המקובלים.
 • בסיום כל שלב תכנוני, מתקיימות ישיבות מעבר שלב, אשר מטרתן לבחון את התוצרים המקצועיים ובמידה והם עומדים בדרישות לאשר מעבר לשלב התכנוני הבא.

  

להלן פירוט השלבים:

 • ייזום פרויקט  והערכות לפרויקט - שלב זה הנו שלב ההגדרה הראשונית של הפרויקט, מטרתו ותכולתו והערכות הגורמים השונים בחברה לפרויקט.
 • תכנון מוקדם -  מטרת התכנון המוקדם  הנה איסוף מידע  ראשוני, בדיקת היתכנות תנועתית והנדסית, גיבוש פתרונות הנדסיים ותנועתיים, עדכון הפרוגרמה, הגדרת חלופות  ובחירת החלופה המועדפת לפי מודל תיעדוף, מיפוי ותכנון סטטוטורי ככל שנדרש.
 • תכנון סופי - מטרת התכנון הסופי הנה ביצוע תכנון מעמיק יותר בכל הדיסציפלינות המקצועיות השונות, תוך התייחסות בין היתר לתשתיות, תנועה, תחבורה, תב"ע, הפקעות ופינויים, ביצוע בדיקת כדאיות כלכלית וקידום קבלת אישורי הרשויות ומשרד התחבורה הנדרשים לפרויקט .
 • תכנון מפורט -  מטרת התכנון המפורט הנה השלמת כל מרכיבי התכנון בכל הדיסציפלינות המקצועיות השונות, השלמת  כל התוכניות ההנדסיות והמפרטים ההנדסיים, והשגת כל האישורים ההנדסיים  הנדרשים
 • הכנה ואישור  מסמכי המכרז - שלב זה כולל הכנת כל מסמכי המכרז הנדרשים והגשתם לאישור ועדת מכרזים.

 

 

 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014