החברה top_lines.gif (128 bytes) פעילויות החברה top_lines.gif (128 bytes) פרויקטים top_lines.gif (128 bytes) מכרזים והתקשרויות top_lines.gif (128 bytes) צור קשר top_lines.gif (128 bytes) English top_lines.gif (128 bytes) עובדים
 
הצג מפת עומסים
דף הבית  /  פעילויות החברה  /  תחבורה ציבורית  /  מודל תחבורתי של מטרופולין תל אביב

פעילויות החברה

 
 

מבזקי תנועה

arrow_white.gif (163 bytes)

הודעות איילון

מצלמות איילון

כביש מס' 1
חולון
קיבוץ גלויות
לה גוורדייה
יצחק שדה
השלום
ארלוזרוב
ההלכה
רוקח
קק"ל
גלילות
הרצליה 1

פרויקט נבחר

הפרדה מפלסית כביש-מסילת רכבת
בבאר יעקב (הפרדה מס' 133)
 
 
 
 
 
 

מודל תחבורתי של מטרופולין תל אביב

 

מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב

מהו מודל תחבורתי?

מודל תחבורתי הינו כלי מתמטי תומך החלטה המספק הערכות לביקוש לנסיעות ברשת תחבורתית באזור נתון ואומד את רמת התפקוד של המערכת. המודל מאפשר לערוך השוואות בין תרחישים שונים של היצע תחבורתי ושימושי קרקע, ובאמצעותו ניתן להעריך תועלות של פרויקטים שונים.

מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב

 • הינו מודל מהדור החדש של מודלים, הידועים כמודלים מבוססי פעילויות.
 • מדמה וחוזה בהיבט התחבורתי את התנהגות האנשים והבחירה באמצעיי הנסיעה במרחב שמנתניה בצפון, אשדוד בדרום ומודיעין במזרח (כ-1,520 קמ"ר).
 • משמש מאז שנת 2009 את כל הגופים העוסקים בתכנון תחבורה במטרופולין תל אביב.

למה מודל מבוסס פעילויות?

המודל מאפשר למקבלי ההחלטות להבין טוב יותר את התנהגות הנוסעים, כחלק מהפעילות היומית שלהם. בין השאר השימוש במודל תומך בפרויקטים מסוג:

 • הכנת תכניות אב
 • בחינת השקעות בתשתיות דרכים ותחבורה ציבורית
 • בדיקת חלופות שונות של תעריפי נסיעה ומחירי דלק
 • השפעת השימוש באגרות גודש על התועלות למשק
 • יישום מדיניות חניה ומיסוי רכב
 • ניתוח ההשפעה ההדדית בין מערכת שימושי הקרקע והמערכת התחבורתית

בנוסף, מודל מבוסס פעילויות מספק מסגרת אינטגרטיבית להערכת ההשלכות הכלכליות, הסביבתיות והבטיחותיות של מדיניות תחבורתית. מודלים מבוססי פעילויות יכולים להסביר תבניות נסיעה מורכבות. מודל מבוסס פעילויות רגיש יותר לאמצעי מדיניות מאשר מודלים תחבורתיים קלאסיים, מבוססי נסיעות.

יישום המודל

יישום מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב מכיל שלושה חלקים עיקריים: מחולל אוכלוסייה, מחולל סיורים ויחידת הצבות.

מחולל אוכלוסייה (population generator) מייצר קובץ עם מדגם של תושבים בכל אזור תנועה, עם מידע מפורט על מאפיינים סוציו-כלכליים, המהווים את המשתנים המסבירים של המודל.

מחולל סיורים (tour generator) בונה יומן נסיעות לכל תושב בקובץ האוכלוסייה, בהתאם למאפייני הפרט, מאפיינים של אזורי מוצא-יעד ורמת השירות של מערכות התחבורה.  יישום מחולל הסיורים כולל גם מנגנון לתרגום יומני נסיעות של כל תושבי מטרופולין תל אביב למטריצות ביקוש לנסיעות לפי תקופת יום ואמצעי הנסיעה.

יחידת הצבות מבצעת הצבות של מטריצות ביקוש לנסיעות על פני רשת הדרכים ורשת התחבורה הציבורית המקודדות בתוכנת EMME. יחידת הצבות מופעלת על ידי מחולל הסיורים לאחר הכנת מטריצות ביקוש. היחידה מכינה מספר גדול של קבצי מדדי רמת שירות (כ-180) הנדרשים לפעילות מחולל הסיורים באיטרציה הבאה.

גרסאות המודל

 • גרסה 1.0 לשימוש ניסיוני - נובמבר 2009
 • גרסה 2.0 עדכונים בבסיסי נתונים - דצמבר 2010
 • גרסה 2.1 תיקונים במערכת תכנות - ינואר 2011
 • גרסה 2.2 עדכונים בפרמטרים של המודל - מאי 2011
 • גרסה 2.3 עדכונים במערכות תח"צ - ספטמבר 2011
 • גרסה 3.0 – עדכונים רבים במודל ובתכנות – מרץ 2013
 • גרסה 3.1 – שיפורים ועדכונים שונים – אוגוסט 2013
 • גרסה 3.2 – שיפורים ועדכונים שונים – יוני 2015
 • גרסה 3.3 – תפורסם בנובמבר 2015


גופים המשתמשים במודל

 • משרדי הממשלה (משרד התחבורה, משרד הפנים, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה)
 • חברות ממשלתיות, כגון נת"ע, נתיבי איילון, רכבת ישראל, נתיבי ישראל.
 • רשויות מקומיות
 • משרדי תכנון ויעוץ בנושא התחבורה

פעילות צוות המודל

 • תמיכה טכנית ויעוץ למשתמשים
 • עדכון שוטף של בסיסי הנתונים של המודל
 • עדכון רשתות הדרכים ומערכות קווי התחבורה הציבורית
 • עדכון תרחישים דמוגרפיים
 • שיפור המודל והרחבת יכולותיו:
 •           כיול מחדש של המודל (על בסיס ממצאי סקר הרגלי נסיעה)
 •           הכללת אמצעים לא מוטוריים במודל (אופניים, הליכה ברגל)
 •          בדיקות וכיול מחדש של המודל על בסיס נתוני סקר נוסעים בתחבורה הציבורית (On Board)
 •          כיול מחדש של תת-מודל חניה
 •          בניית מודל התחבורה המטרופוליני גם בתוכנת TRANSCAD
 •          פיתוח כלים נוספים לניתוח תוצאות המודל
 •          התאמה לנוהל פר"ת, ניתוח כלכלי וסביבתי
 •         הצבות דינמיות
 •        בדיקות פרויקטים תחבורתיים

 

 

מחקר על מדיניות חניה במטרופולין תל אביב

 

 •           מטרת המחקר
  •            להמליץ על מדיניות חניה שתביא לצמצום השימוש ברכב פרטי במע"ר המטרופוליני של תל-אביב ולעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ובתחבורה לא מוטורית, תוך כדי שמירת חיוניותו של המע"ר
  •           איסוף מידע לשיפור מודל תחבורתי של מטרופולין תל אביב

 

 •            שלבי עבודה
  •          הגדרת אזור המחקר - בוצע
  •          סקירת ספרות - בוצע
  •          איסוף נתונים וביצוע סקרים - בוצע
  •          עיבוד וניתוח תוצאות - בוצע
  •          בחינת חלופות - בביצוע
  •          דו"ח מסכם – טרם הוכן

 

 


 

 •           במסגרת מחקר חניה נעשו 3 סקרים:
  •          סקר היצע חניה: סקר שטח, שכלל איסוף נתונים על היצע החניה ברחובות ובחניונים ומחירי החניה השעתיים, באזור המחקר. הסקר כלל איסוף נתונים על מקומות החניה ברחוב לסוגיה השונים (חניה מוסדרת, חניה מוסדרת משולבת, פריקה וטעינה, חניה חופשית, חניה אסורה); סקר היצע החניה בחניונים, כלל את כל החניונים באזור המחקר (חניונים ציבוריים ופרטיים).
  •        סקר תפוסת חניה ותחלופת כלי רכב במקומות חניה: במטרה ללמוד על הביקוש לחניה על פני שעות היום, בוצע איסוף נתונים על תפוסה ותחלופת כלי רכב ברחובות ובחניונים באזור המחקר.
  •           סקר SP (העדפות מוצהרות) בקרב נהגים המגיעים למרכז ת"א: סקר העדפות מוצהרות בוצע במטרה לבחון את תגובת הנהגים לשינויים במדיניות החניה הקיימת; הסקר בוצע בשילוב שיטת RP (העדפות נגלות) ו- SP (העדפות מוצהרות) במטרה לקבל אומדן של גמישות הביקוש לחניה ביחס לזמן חיפוש חניה, מחיר החניה וזמן ההליכה אל היעד; הסקר כלל מדגם של כ-1,000 נשאלים המגיעים ברכבם הפרטי למרכז העיר תל אביב-יפו.

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
bottom_logo
 
 
cyberserve-FooterIcon.png CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לחברת נתיבי איילון בע"מ © 2014