שנת סיום: 2019

HOV – High Occupancy Vehicle – הוא שם קוד לנתיבים בהם ניתנת עדיפות לכלי רכב בהם יש תפוסה גבוהה של נוסעים בכלי רכב (תחבורה ציבורית או רכבים פרטיים עם שלושה נוסעים ומעלה). התוכנית עצמה כוללת  הסבה מלאה או חלקית של נתיבי תח"צ (תחבורה ציבורית בלבד) לנתיבים כאלו, בעזרת טכנולוגיה חדשה וייחודית המאפשרת במהירות וביעילות לזהות את מספר הנוסעים בתוך רכב בנתיב הספציפי, ללא ביקורת או עצירה. מטרת התוכנית – הגדלת מקדם המילוי (מספר הנוסעים) ברכב על מנת לצמצם משמעותית את מספר כלי הרכב על הכביש. במהלך 2019 מתוכנן להתקיים פיילוט אשר בו יותקנו המערכות ב-5 כבישים נבחרים במקטעי נת"צים קיימים. במסגרת הפיילוט תיבחן בין היתר השפעת נתיב ה-HOV על מקדם המילוי (מספר הנוסעים ברכב), התנהגות משתמשי הדרך והשפעות גומלין בין הכבישים והנתיבים השונים לרבות השלכות הפיילוט על קווי התחבורה הציבורית בתוואי. לאחר הצלחת הפיילוט ב-5 הכבישים, תיבחן אפשרות ליישום נתיבי HOV בנתיבי תחבורה ציבורית נוספים ברחבי הארץ.

טכנולוגיה מתקדמת

תחבורה שיתופית

נתיב שיתופי