תשריטי רכישה ופרסומים

במסגרת פרויקטים שמקדמת חברת נתיבי איילון בהם נדרשת הפקעה לצרכי ציבור, פועלת החברה לקידום ההליכים הנדרשים ע"פ החוק לקראת פינויים ותפיסת החזקה בקרקע לטובת ביצוע הפרויקט. בדף זה ניתן לעיין בתשריטי רכישה, והפרסומים הרלוונטיים שפורסמו בילקוט הפרסומים.
מיקוד החיפוש לפי שם הפרויקט או לפי ילקוט הפרסומים כמפורט בחלונות החיפוש.

תאריך פרסום

שם הפרויקט מספר תשריט הפקעה מספר ילקוט הפרסומים תאריך PDF
איילון הפ-733-128-7 1937 10/08/1973
איילון הפ-יד-733-128-1 2589 20/12/1979
איילון הפ- ו1 - 733-128 1935 26/07/1973
איילון הפ-ב1 - 733-128 1820 05/05/1972
איילון הפ - טז1 - 733-128 2724 02/07/1981
איילון הפ- יח1 - 733-128 2831 01/07/1982
איילון הפ-יט1 - 733-128 2831 01/07/1982
איילון הפ-כ1 - 733-128 2840 05/08/1982
איילון הפ-כא1- 733-128 2873 12/12/1982
איילון הפ-ח1- 733-128 2043 08/09/1974
איילון הפ-ט1- 733-128 2127 17/07/1975
איילון הפ-טו1- 733-128 2694 19/02/1981
איילון הפ-יד1 - 733-128 2589 20/12/1979
איילון הפ-יג1- 733-128 2575 05/11/1979
איילון הפ-יב1- 733-128 2201 04/03/1976
איילון הפ -ב -733-128 2153 09/10/1975
איילון הפ-ו1-733-128 1935 26/07/1973
איילון הפ-7א-733-128 1947 10/10/1973
איילון הפ-ז1-733-128 1958 08/11/1973
איילון הפ-6135-58 4547 27/07/1997
איילון הפ-כא2 - 733-128 2889 03/02/1983
איילון הפ-6981-43 4473 02/01/1997
איילון הפ=6976-2003 5232 27/10/2003
איילון הפ-ה1- 733-128 1875 09/11/1972
איילון הפ-733-128-5 2276 09/12/1976
איילון שלוחת ירושלים הפ-10ב- 733-128 2504 11/11/1979
איילון שלוחת ירושלים הפ-8א- 733-128 1996 24/03/1974
איילון שלוחת ירושלים הפ-א10- 733-128 2023 04/07/1974
איילון שלוחת ירושלים הפ-ג10- 733-128 2527 05/04/1979
חניון חנה וסע הפ-403-11-א 5452 03/11/2005
נתיבים מהירים – מקטע 1 הפ-403-11-א 5452 03/11/2005
נתיבים מהירים – מקטע 4 הפ-01-2020 9524 07/04/2021
נתיבים מהירים מקטע 4 הפ-7-2021 9760 19/07/2021
נתיבים מהירים מקטע 4 הפ-6-2021 9755 26/07/2021
שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-733-128-7
מספר ילקוט הפרסומים
1937
תאריך
10/08/1973
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-יד-733-128-1
מספר ילקוט הפרסומים
2589
תאריך
20/12/1979
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ- ו1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1935
תאריך
26/07/1973
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-ב1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1820
תאריך
05/05/1972
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ - טז1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2724
תאריך
02/07/1981
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ- יח1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2831
תאריך
01/07/1982
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-יט1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2831
תאריך
01/07/1982
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-כ1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2840
תאריך
05/08/1982
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-כא1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2873
תאריך
12/12/1982
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-ח1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2043
תאריך
08/09/1974
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-ט1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2127
תאריך
17/07/1975
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-טו1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2694
תאריך
19/02/1981
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-יד1 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2589
תאריך
20/12/1979
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-יג1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2575
תאריך
05/11/1979
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-יב1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2201
תאריך
04/03/1976
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ -ב -733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2153
תאריך
09/10/1975
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-ו1-733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1935
תאריך
26/07/1973
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-7א-733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1947
תאריך
10/10/1973
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-ז1-733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1958
תאריך
08/11/1973
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-6135-58
מספר ילקוט הפרסומים
4547
תאריך
27/07/1997
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-כא2 - 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2889
תאריך
03/02/1983
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-6981-43
מספר ילקוט הפרסומים
4473
תאריך
02/01/1997
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ=6976-2003
מספר ילקוט הפרסומים
5232
תאריך
27/10/2003
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-ה1- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1875
תאריך
09/11/1972
PDF

שם הפרויקט
איילון
מספר תשריט הפקעה
הפ-733-128-5
מספר ילקוט הפרסומים
2276
תאריך
09/12/1976
PDF

שם הפרויקט
איילון שלוחת ירושלים
מספר תשריט הפקעה
הפ-10ב- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2504
תאריך
11/11/1979
PDF

שם הפרויקט
איילון שלוחת ירושלים
מספר תשריט הפקעה
הפ-8א- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
1996
תאריך
24/03/1974
PDF

שם הפרויקט
איילון שלוחת ירושלים
מספר תשריט הפקעה
הפ-א10- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2023
תאריך
04/07/1974
PDF

שם הפרויקט
איילון שלוחת ירושלים
מספר תשריט הפקעה
הפ-ג10- 733-128
מספר ילקוט הפרסומים
2527
תאריך
05/04/1979
PDF

שם הפרויקט
חניון חנה וסע
מספר תשריט הפקעה
הפ-403-11-א
מספר ילקוט הפרסומים
5452
תאריך
03/11/2005
PDF

שם הפרויקט
נתיבים מהירים – מקטע 1
מספר תשריט הפקעה
הפ-403-11-א
מספר ילקוט הפרסומים
5452
תאריך
03/11/2005
PDF

שם הפרויקט
נתיבים מהירים – מקטע 4
מספר תשריט הפקעה
הפ-01-2020
מספר ילקוט הפרסומים
9524
תאריך
07/04/2021
PDF

שם הפרויקט
נתיבים מהירים מקטע 4
מספר תשריט הפקעה
הפ-7-2021
מספר ילקוט הפרסומים
9760
תאריך
19/07/2021
PDF

שם הפרויקט
נתיבים מהירים מקטע 4
מספר תשריט הפקעה
הפ-6-2021
מספר ילקוט הפרסומים
9755
תאריך
26/07/2021
PDF