הכרזות ורכישות בפטור

נושא התקשרות תאריך החלטה פרטי החלטה הערות
תסקיר השפעה/חו"ד 12/09/2021 הצג כאן

גיאו פרוספקט בע"מ

יועץ בטיחות באש 12/09/2021 הצג כאן

שלהבת מערכות מידע בע"מ

תכנון קווי תקשורת 12/09/2021 הצג כאן

תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ

הבטחת איכות 05/09/2021 הצג כאן

אי.קיו.אמ ניהול איכות בפרויקט תשתית בע"מ

יועץ סטטוטורי 01/09/2021 הצג כאן

ענבר שמיר

הבטחת איכות 01/09/2021 הצג כאן

אי.קיו.אמ ניהול איכות בפרויקט תשתית בע"מ

מדידות לתכנון 29/08/2021 הצג כאן

תלאויי מדידות בע"מ

יעוץ סטטיסטי 29/08/2021 הצג כאן

איתי ואן ריין

יעוץ בטיחות בתנועה 29/08/2021 הצג כאן

מיכאל פוסטלניק יעוץ הנדסי

תסקיר השפעה/חו"ד 15/08/2021 הצג כאן

גיאו פרוספקט בע"מ

תסקיר השפעה/חו"ד תאריך החלטה: 12/09/2021
הערות:

גיאו פרוספקט בע"מ

יועץ בטיחות באש תאריך החלטה: 12/09/2021
הערות:

שלהבת מערכות מידע בע"מ

תכנון קווי תקשורת תאריך החלטה: 12/09/2021
הערות:

תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ

הבטחת איכות תאריך החלטה: 05/09/2021
הערות:

אי.קיו.אמ ניהול איכות בפרויקט תשתית בע"מ

יועץ סטטוטורי תאריך החלטה: 01/09/2021
הערות:

ענבר שמיר

הבטחת איכות תאריך החלטה: 01/09/2021
הערות:

אי.קיו.אמ ניהול איכות בפרויקט תשתית בע"מ

מדידות לתכנון תאריך החלטה: 29/08/2021
הערות:

תלאויי מדידות בע"מ

יעוץ סטטיסטי תאריך החלטה: 29/08/2021
הערות:

איתי ואן ריין

יעוץ בטיחות בתנועה תאריך החלטה: 29/08/2021
הערות:

מיכאל פוסטלניק יעוץ הנדסי

תסקיר השפעה/חו"ד תאריך החלטה: 15/08/2021
הערות:

גיאו פרוספקט בע"מ