הכרזות ורכישות בפטור

נושא התקשרות תאריך החלטה פרטי החלטה הערות
תכנון קווי תקשורת 19/12/2021 הצג כאן

תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ

ה.איכות-סלילה,תשת' ופיתוח 19/12/2021 הצג כאן

אי.קיו.אמ- ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

תכנון תחבורה רב אמצעי 19/12/2021 הצג כאן

יואב לרמן

פיתוח מערכת תיאום תשתיות 11/10/2021 הצג כאן

פרוסיך כ.ר בע"מ

מערכת חיתום דיגטלי 23/08/2021 הצג כאן

קומסיין

עיבוד שכר 08/12/2021 הצג כאן

חילן טק בע"מ

יועץ בטיחות בעבודה 03/11/2021 הצג כאן

א.י.בטיחות-יוסי וסרמן

יעוץ סטטוטורי 01/12/2021 הצג כאן

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

יועץ בטיחות בתנועה 24/11/2021 הצג כאן

דוד חזן – יועץ בטיחות בתועה

הבטחת איכות 24/11/2021 הצג כאן

אי.קיו.אמ ניהול איכות בפרויקטי

תכנון קווי תקשורת תאריך החלטה: 19/12/2021
הערות:

תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ

ה.איכות-סלילה,תשת' ופיתוח תאריך החלטה: 19/12/2021
הערות:

אי.קיו.אמ- ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

תכנון תחבורה רב אמצעי תאריך החלטה: 19/12/2021
הערות:

יואב לרמן

פיתוח מערכת תיאום תשתיות תאריך החלטה: 11/10/2021
הערות:

פרוסיך כ.ר בע"מ

מערכת חיתום דיגטלי תאריך החלטה: 23/08/2021
הערות:

קומסיין

עיבוד שכר תאריך החלטה: 08/12/2021
הערות:

חילן טק בע"מ

יועץ בטיחות בעבודה תאריך החלטה: 03/11/2021
הערות:

א.י.בטיחות-יוסי וסרמן

יעוץ סטטוטורי תאריך החלטה: 01/12/2021
הערות:

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

יועץ בטיחות בתנועה תאריך החלטה: 24/11/2021
הערות:

דוד חזן – יועץ בטיחות בתועה

הבטחת איכות תאריך החלטה: 24/11/2021
הערות:

אי.קיו.אמ ניהול איכות בפרויקטי