הכרזות ורכישות בפטור

נושא התקשרות תאריך החלטה פרטי החלטה הערות
תכנון סביבתי 29/06/2022 הצג כאן

לשם שפר איכות סביבה בע"מ

ייעוץ נגישות לעסקים 29/06/2022 הצג כאן

נגישות לעסקים בע"מ

ייעוץ עסקי כלכלי 29/06/2022 הצג כאן

פז כלכלה והנדסה בע"מ

סקירת גשרים 26/06/2022 הצג כאן

שלום גולדשטיין הנדסה אזרחית בע"מ

תסקיר בטיחות 22/06/2022 הצג כאן

אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ

יועץ בטיחות בעבודה 22/06/2022 הצג כאן

טכנו ספטי- אלכס קליץ'

יועץ הבטחת איכות 22/06/2022 הצג כאן

גפן הנדסה נתנאל אנסבכר בע"מ

ייעוץ סטטוטורי 22/06/2022 הצג כאן

מירב גריידי

יעוץ סטטוטורי 22/06/2022 הצג כאן

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

יועץ בטיחות בתנועה 22/06/2022 הצג כאן

טכנו ספטי- אלכס קליץ'

תכנון סביבתי תאריך החלטה: 29/06/2022
הערות:

לשם שפר איכות סביבה בע"מ

ייעוץ נגישות לעסקים תאריך החלטה: 29/06/2022
הערות:

נגישות לעסקים בע"מ

ייעוץ עסקי כלכלי תאריך החלטה: 29/06/2022
הערות:

פז כלכלה והנדסה בע"מ

סקירת גשרים תאריך החלטה: 26/06/2022
הערות:

שלום גולדשטיין הנדסה אזרחית בע"מ

תסקיר בטיחות תאריך החלטה: 22/06/2022
הערות:

אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ

יועץ בטיחות בעבודה תאריך החלטה: 22/06/2022
הערות:

טכנו ספטי- אלכס קליץ'

יועץ הבטחת איכות תאריך החלטה: 22/06/2022
הערות:

גפן הנדסה נתנאל אנסבכר בע"מ

ייעוץ סטטוטורי תאריך החלטה: 22/06/2022
הערות:

מירב גריידי

יעוץ סטטוטורי תאריך החלטה: 22/06/2022
הערות:

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

יועץ בטיחות בתנועה תאריך החלטה: 22/06/2022
הערות:

טכנו ספטי- אלכס קליץ'