הכרזות ורכישות בפטור

נושא התקשרות תאריך החלטה פרטי החלטה הערות
ליווי סטטוטורי לכביש 200 13/02/2019 הצג כאן

י. ציפרוט

שירותי ייעוץ בטיחות בעבודה בכביש 200 13/02/2019 הצג כאן

יקואל שי

מתן שירות לבקשת משרד התחבורה, שעיקרו סיוע לממונים המחוזיים במענה לפניות הציבור במחוז מרכז ותל אביב 10/02/2019 הצג כאן

גל תכנון מערכות

ייעוץ בטיחות בתנועה למקטע 2 בנתיבים המהירים 10/02/2019 הצג כאן

צבי שושני

הכנת תסקיר בטיחות לטובת פרויקט ציר הנופש לצורך שלב שיפוט 2 10/02/2019 הצג כאן

מ.ע.צ.מ.ה

אגרונום לפרויקט עוקף לוד 10/02/2019 הצג כאן

מידות ומעשי נוף

שירותי ייעוץ בטיחות בעבודה בהפרדה מפלסית 132 10/02/2019 הצג כאן

ממש יעקב

אומדן שמאי ראשוני לפרויקט הפרדה 129 א' לוד 31/03/2019 הצג כאן

חבקין שמאים

שמאות להפרדה מפלסית 125 שלב ב' 31/03/2019 הצג כאן

חבקין שמאים

שמאות לפרויקט עוף לוד 06/02/2019 הצג כאן

חבקין שמאים

ליווי סטטוטורי לכביש 200 תאריך החלטה: 13/02/2019
הערות:

י. ציפרוט

שירותי ייעוץ בטיחות בעבודה בכביש 200 תאריך החלטה: 13/02/2019
הערות:

יקואל שי

מתן שירות לבקשת משרד התחבורה, שעיקרו סיוע לממונים המחוזיים במענה לפניות הציבור במחוז מרכז ותל אביב תאריך החלטה: 10/02/2019
הערות:

גל תכנון מערכות

ייעוץ בטיחות בתנועה למקטע 2 בנתיבים המהירים תאריך החלטה: 10/02/2019
הערות:

צבי שושני

הכנת תסקיר בטיחות לטובת פרויקט ציר הנופש לצורך שלב שיפוט 2 תאריך החלטה: 10/02/2019
הערות:

מ.ע.צ.מ.ה

אגרונום לפרויקט עוקף לוד תאריך החלטה: 10/02/2019
הערות:

מידות ומעשי נוף

שירותי ייעוץ בטיחות בעבודה בהפרדה מפלסית 132 תאריך החלטה: 10/02/2019
הערות:

ממש יעקב

אומדן שמאי ראשוני לפרויקט הפרדה 129 א' לוד תאריך החלטה: 31/03/2019
הערות:

חבקין שמאים

שמאות להפרדה מפלסית 125 שלב ב' תאריך החלטה: 31/03/2019
הערות:

חבקין שמאים

שמאות לפרויקט עוף לוד תאריך החלטה: 06/02/2019
הערות:

חבקין שמאים