הכרזות ורכישות בפטור

נושא התקשרות תאריך החלטה פרטי החלטה הערות
יועץ בטיחות בתנועה 07/07/2021 הצג כאן

יקואל שי-שירותי בטיחות בתנועה ובעבודה

יעוץ סטטוטורי 07/07/2021 הצג כאן

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

יעוץ סטטוטורי 07/07/2021 הצג כאן

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

פרה תכנון השבחת נכסים 04/07/2021 הצג כאן

גל-אור פישביין אדריכלים בע"מ

יועץ ה.איכות 04/07/2021 הצג כאן

אי.קיו.אמ- ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

מודד הפקעות 04/07/2021 הצג כאן

מהנדסים מאפ פרו בע"מ

מנהל הבטחת איכות 04/07/2021 הצג כאן

אי.קיו.אמ- ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

יועץ בטיחות בעבודה 04/07/2021 הצג כאן

א.י. בטיחות

מינוי אגרונם+סקר עצים 04/07/2021 הצג כאן

יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ

אגרונום 04/07/2021 הצג כאן

פתילת המדבר בע"מ

יועץ בטיחות בתנועה תאריך החלטה: 07/07/2021
הערות:

יקואל שי-שירותי בטיחות בתנועה ובעבודה

יעוץ סטטוטורי תאריך החלטה: 07/07/2021
הערות:

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

יעוץ סטטוטורי תאריך החלטה: 07/07/2021
הערות:

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

פרה תכנון השבחת נכסים תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

גל-אור פישביין אדריכלים בע"מ

יועץ ה.איכות תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

אי.קיו.אמ- ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

מודד הפקעות תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

מהנדסים מאפ פרו בע"מ

מנהל הבטחת איכות תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

אי.קיו.אמ- ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

יועץ בטיחות בעבודה תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

א.י. בטיחות

מינוי אגרונם+סקר עצים תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ

אגרונום תאריך החלטה: 04/07/2021
הערות:

פתילת המדבר בע"מ