מסמכי תכנית נתיבים מהירים

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת מרכז תחבורתי משולב (מתח"מ) הכולל תחנה לתחבורה ציבורית המיועדת לתחנת רכבת ומתחם "חנה וסע" לכ-7,000 כלי רכב במבנה בן 4 קומות, וכן מסגרת תכנונית לדרך המחברת את המתח"מ לכביש עוקף רעננה צפון.

עיקרי הוראות התכנית:

  • שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"דרך מוצעת" ול"מתמח"מ".
  • קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
  • קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך ו/או תכנון מפורט.

מקום התכנית:

המרכז התחבורתי המשולב (מתח"מ) ימוקם בסמוך לקיבוץ שפיים, בקרקע הכלואה בין כביש 20, כביש 541 וכביש 2.

להלן הקבצים: