מתכננים ויועצים

הגשת מועמדות להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של החברה תתאפשר רק באמצעות המערכת
לכניסה למערכת לחצו כאן
להוראות וכללים החלים על התהליך לחצו כאן
לצפייה ברשימת המציעים לחץ כאן