מתכננים ויועצים

הגשת מועמדות להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של החברה תתאפשר רק באמצעות המערכת

לכניסה למערכת לחצו כאן **לתשומת ליבכם, בכל מקום בתנאי הסף בו ישנה דרישה להצגת ניסיון בטווח של שנים מסויימות, הכוונה היא כי יש להציג ניסיון רלוונטי שנצבר באותו פרק זמן, אך בשנים האחרונות אשר קדמו למועד הרישום. לדוגמא: אם צוין בתנאי הסף כי יש להציג ניסיון בכל אחת מהשנים 2008-2014, יש להציג ניסיון שנצבר ב 7 השנים אשר קדמו למועד הרישום.**
להוראות וכללים החלים על התהליך לחצו כאן
לצפייה ברשימת המציעים לחץ כאן
להגשת מועמדות למאגר אגרונומים בחברה לחצו כאן
להגשת מועמדות למאגר תכנון עירוני אסטרטגי בחברה לחצו כאן
להגשת מועמדות למאגר תכנון תחבורה רב אמצעית / עירונית – דרג 1 – מעודכן – בחברה לחצו כאן
להגשת מועמדות למאגר תכנון תחבורה רב אמצעית – דרג 2 בחברה לחצו כאן
להגשת מועמדות למאגר תכנון תחבורה – חוקרים בתחום התחבורה ו/או התכנון העירוני לחצו כאן