נהלי חברה

 

 

6.02.02 הנחייה תכנון וביצוע ניסוי

לצפיה

6.02.01 הנחייה עבודה עם נסיינים טכנולוגיים בתחום תחבורה חכמה בהקשר לביצוע ניסויים

לצפיה

6.02 הפעלת מרכז הניסויים – נוהל אב

לצפיה

6.01 נוהל שילוב טכנולוגיה בפרויקטים של נת"א

לצפיה

4.01 נוהל קבלת פרויקט לחטיבת תפעול ואחזקה

לצפיה

4.02 נוהל בטיחות בעבודה בחברת נתיבי איילון

לצפיה

3.08 נוהל הפקעות

לצפיה

3.07 נוהל תיאום הנדסי בפרויקטים של חברת נתיבי אילון

לצפיה

3.06 ניהול סיכונים בפרויקט הנדסי

לצפיה

3.05 נוהל בטיחות בפרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה

לצפיה

3.04.06 הנחייה – תכנון ובקרת תכנון בחטיבת מהיר לעיר

לצפיה

3.04.04 הנחייה הפעלת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

לצפיה

3.04 ניהול פרויקט הנדסי

לצפיה

3.03 נוהל פנייה לביצוע בדיקה תחבורתית

לצפיה

2.02 אישור ותשלום חשבונות ספקים

לצפיה

2.04 נוהל מקדמות לקבלנים

לצפיה

1.16.01 הנחיות לספק המבקש להצטרף למאגר היועצים

לצפיה

1.14.04 הנחיה לדירוג קבלנים

לצפיה

1.11.01 קשרי קהילה והסברה במהיר לעיר

לצפיה

1.11 נוהל ניהול קשרי קהילה בפרוייקטי נתא

לצפיה

1.09 נוהל איכות תהליך

לצפיה