תכניות סטטוטוריות

חברת נתיבי איילון מקדמת פרויקטים רבים בשלבי התכנון השונים, ובכלל זה תכניות סטטוטוריות בוועדות התכנון השונות. החברה פועלת לקדם תכניות אלה בכל שלבי התכנון הסטטוטורי מהגשה למוסד התכנון הרלוונטי, ועד להפקדה ואישור התוכנית. בדף זה ניתן לעיין במסמכי התכניות המופקדות והמאושרות שמקדמת החברה

הפקדת תכנית

אישור תכנית

שם הפרויקט מספר תכנית מערכת מקוונת תאריך הפקדה תאריך אישור PDF
דרך התקווה מח/289 28/08/2014 02/03/2018
דרך לתנועה מהירה, רכבת ואפיק מי שטפונות תא/1205 26/02/1970 19/04/1973
חניון "חנה וסע" איילון דרום רצ/1/ 70/ 1 413-0146845 22/12/2015 11/11/2016
כביש 200- כביש עורקי עירוני מערב לוד ומערכת מים תמא/47 / ד/ 1 09/04/2015 07/07/2016
מרכז תחבורה משולב שפיים תתל 67 29/02/2016 02/10/2017
מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים – פרסום להשגות תתל 120
מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים 77-78 תתל 120
נתיבי איילון רצ/1/ 70 05/05/1993 08/08/1994
רמפת אם המושבות לכביש 4 צפון 410-0134486 28/05/2019 26/06/2020
שם הפרויקט
דרך התקווה
מספר תכנית מערכת מקוונת
מח/289
תאריך הפקדה
28/08/2014
תאריך אישור
02/03/2018
PDF

שם הפרויקט
דרך לתנועה מהירה, רכבת ואפיק מי שטפונות
מספר תכנית מערכת מקוונת
תא/1205
תאריך הפקדה
26/02/1970
תאריך אישור
19/04/1973
PDF

שם הפרויקט
חניון "חנה וסע" איילון דרום רצ/1/ 70/ 1
מספר תכנית מערכת מקוונת
413-0146845
תאריך הפקדה
22/12/2015
תאריך אישור
11/11/2016
PDF

שם הפרויקט
כביש 200- כביש עורקי עירוני מערב לוד ומערכת מים
מספר תכנית מערכת מקוונת
תמא/47 / ד/ 1
תאריך הפקדה
09/04/2015
תאריך אישור
07/07/2016
PDF

שם הפרויקט
מרכז תחבורה משולב שפיים
מספר תכנית מערכת מקוונת
תתל 67
תאריך הפקדה
29/02/2016
תאריך אישור
02/10/2017
PDF

שם הפרויקט
מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים – פרסום להשגות
מספר תכנית מערכת מקוונת
תתל 120
תאריך הפקדה
תאריך אישור
PDF

שם הפרויקט
מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים 77-78
מספר תכנית מערכת מקוונת
תתל 120
תאריך הפקדה
תאריך אישור
PDF

שם הפרויקט
נתיבי איילון
מספר תכנית מערכת מקוונת
רצ/1/ 70
תאריך הפקדה
05/05/1993
תאריך אישור
08/08/1994
PDF

שם הפרויקט
רמפת אם המושבות לכביש 4 צפון
מספר תכנית מערכת מקוונת
410-0134486
תאריך הפקדה
28/05/2019
תאריך אישור
26/06/2020
PDF