Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

להתמודד היום עם אתגרי התחבורה של 2050

הגידול החד באוכלוסיית ישראל, ותוכניות הבנייה הגרנדיוזיות בחלקים שונים של הארץ, מחייבים למצוא פתרונות תחבורתיים יעילים לאתגרי המחר. הצצה לתחבורת העתיד.

 

איתנו ד"ר בקי שליסלברג שמשמשת כסמנכ"לית תוכנית אב בחברת נתיבי איילון. 

מגיש: גיא ליברמן. סאונד: דניאל גל

img