Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[353] מנהל/ת תחום זכיינות א' לחטיבת פרויקטים יזמיים - החלפה לחל"ד

ראשון לציון
משרה מלאה
ניהול פרוייקטים,תפקידי מטה

על התפקיד

 • עבודה בצוות ניהול פרויקט זכיינות נתיבים מהירים בציר האורך מראשון לציון ועד נתניה.
 • הקמת רשות ממונה, האחראית על ניהול הסכם הזיכיון מול הזכיין, ניהול שגרות עבודה, ביצוע בקרה ופיקוח בהתאם להסכם הזיכיון:
 • פיקוח ובקרה אחר הזכיין בתקופת הקמת הפרויקט בראי תכנון, הפעלה ואחזקה, תוך ווידוא עמידת הפרויקט ברמות האיכות.
 • גיבוש תכנית הרצה, קליטה, פיקוח ובקרה, מיסוד שגרות עבודה ונהלים מול הזכיין לקראת תחילת הפעלת הפרויקט.
 • ניהול, פיקוח ובקרה אחר עמידת הזכיין ברמות שירות בהפעלת כלל המערכים בפרויקט בהתאם להסכם הזיכיון.
 • אחריות על ניהול ושימור הידע והתיעוד הנדרש לצורך הפעלת גוף הפיקוח לאורך תקופת הזיכיון.
 • ניהול יועצים המלווים את הרשות הממונה ובכלל זה – התקשרויות ותשלומים.
 • קידום זמינות הפרויקט – סטטוטוריקה, חקיקה, רגולציה, מימוש התחייבויות המדינה בהתאם להסכם הזיכיון.
 • אינטגרציה וממשקים עם משרד התחבורה, משרד האוצר וועדת המכרזים הבין משרדים בכל הקשור לקידום הפרויקט.
 • אחריות על הליכי ועדות ערר לחיובי אגרה הפרויקט.
 • ביצוע מטלות נוספות בהנחיית ממונה ישיר.

דרישות סף

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג.
 • 5 שנות ניסיון לפחות בעבודה במגזר הפרטי או בגופים ממשלתיים בניהול פרויקטים או תהליכים מורכבים.

דרישות המהוות יתרון

 • ניסיון וידע בפרויקטים בשיתוף הסקטור הפרטי (PPP).
 • בוגר/ת תואר ראשון בתחומי כלכלה, משפטים, הנדסה וניהול במוסד אקדמי מוכר.
 • ניסיון והיכרות מעמיקה בפרויקטים מגוונים עם משרדי הממשלה / רשויות מקומיות.
 • אסרטיביות ודבקות במשימה.
 • יכולת עמידה במצבי לחץ וריבוי משימות.
 • יחסי אנוש מעולים.

מיקום המשרה

 • ראשון לציון
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. -החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות. -לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון