Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[342] מנהל/ת תחום ארגון ושיטות בחטיבת המטה ההנדסי

ראשון לציון
משרה מלאה
תפקידי מטה

על התפקיד

אגף אסטרטגיה ואינטגרציה נותן מענה להסדרת כלל התהליכים הרוחביים בחברה לרבות תמיכה בגדילה משמעותית בתחומי הפעילות. במסגרת התפקיד מנהל התחום יהיה אחראי על הקמת התשתית הארגונית להסדרת תהליכי ארגון ושיטות בחברה.

 • ייעול ושיפור תהליכי עבודה ע"י יצירת תשתית, הגדרת כלים, מיפוי פערים וגיבוש תהליכים תומכים.
 • אנליזה, הסקת מסקנות ומתן המלצות בנושאים שונים לשיפור הביצועים.
 • בניית תהליכים ארגוניים חוצי חברה, תרגומם לעבודה בפועל והגדרת Best Practice.
 • הובלת תהליך גיבוש מדיניות לניהול ידע בחברה על כלל רבדיו [מדיניות שיתוף מידע והרשאות, מדיניות שמירת מסמכים, תהליכי פיתוח ידע ועוד].
 • סיוע בגיבוש מדיניות לגבי אינטגרציה בין סוגי מידע שונים המנוהלים בחברה [מידע גיאוגרפי ממערכת הGIS, מידע פרויקטאלי מחטיבות הביצוע, מידע ממערכות ההתקשרויות והכספים וכו'].
 • הנחת תשתית לארגון לומד [מיסוד נושא תחקירים/תחכימים].
 • ניהול תהליכי שינוי (תואמי מדיניות) והטעמת התוצרים להשגת התועלת ושימורה לאורך זמן.
 • ניהול תחום נהלי העבודה בחברה [כולל עדכון מתודולוגיית כתיבה, קונסולידציה של נהלים, תהליכי בקרה, תיקוף וריענון תקופתיים וכו']
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בתחומי הנדסה תעשיית וניהול, מדעי החברה, כלכלה וניהול.
 • ניסיון מצטבר של 5 שנים בעבודת מטה/ליווי תהליכי רוחב משמעותיים ו/או תהליכים אסטרטגיים מתוכם לפחות שנה בהובלת פרוייקטי ארגון ושיטות בחברת יעוץ או בארגונים מורכבים.
 • שליטה מלאה בתוכנות Office.

דרישות המהוות יתרון

 • תואר שני ממוסד אקדמי מוכר ע"י מל"ג בתחומים רלוונטיים.
 • ידע בתחום תכנון ערים ו/או פרויקטי תשתיות.
 • ניסיון בעבודה ב/או למול חברות/ גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים.
 • ניסיון בהטמעת מערכות טכנולוגיות בארגון.
 • ניסיון בניהול ממשקים רוחביים/מולטי דיסיפלינריים.
 • ניסיון קודם בניהול עובדים ו/או ספקים.
 • ניסיון בעבודה אל מול רגולציה ממשלתית.
 • מיומנויות אישיות: יחסי אנוש מצוינים ויכולת רתימת אנשים, דייקנות בביצוע העבודה, יכולת עבודה עצמאית, אסרטיביות, ממלכתיות ושירותיות, יכולת עמידה בתנאי לחץ.

מיקום המשרה

 • ראשון לציון
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. -החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות. -לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון