Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[392] סטודנט/ית לתפקיד אחראי/ת נהלים לחטיבת המטה ההנדסי

ראשון לציון
משרת סטודנטים
סטודנטים

על האגף:

אגף אסטרטגיה ואינטגרציה הינו אגף בחטיבת המטה ההנדסי הנותן מענה להסדרת כלל התהליכים הרוחביים בחברה לרבות תמיכה בגדילה משמעותית בתחומי הפעילות.

על התפקיד:

 • אחריות על ריכוז התחום בחברה לרבות: תהליך כתיבת הנחיות ונהלים חדשים ואישורם, תיקוף נהלים והנחיות קיימים, גיבוש חוות דעת בנושא כפילות ורלוונטיות נהלים ומעקב אחר תהליך אישור הנהלים בחברה.
 • תיעוד ומעקב ביחס להתקדמות נהלים והנחיות בתהליכי הכתיבה, האישור, העדכון והפרסום בחברה.
 • הנגשת הנהלים בפורטל החברה הפנימי ובמידת הצורך הנגשת נהלים לגורמי חוץ.
 • אחריות לשמירה על שפת נהלים ותצורה אחידה לכתיבת הנהלים בחברה ברמת טרמינולוגיה ומתודולוגיה.
 • שותפות באפיון כלי למידה אינטגרטיביים ללימוד והנגשת הנהלים בחברה.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף:

 • סטודנט/ית במוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג במשפטים או בתחום רלוונטי אחר.
 • פניות לכ 120 שעות עבודה בחודש.
 • יתרת לימודים של לפחות שנה.

דרישות המהוות יתרון:

 • שליטה מלאה ביישומי אופיס :אקסל, PP, WORD,OUTLOOK
 • ניסיון בעבודה ו/או למול חברות/ גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים
 • תכונות אישיות- כושר הבעה גבוה, ניהול מו"מ, יכולת עמידה בלו"ז ותנאי לחץ, יחסי אנוש מצוינים ויכולת רתימת אנשים, קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, סדר וארגון יכולת עבודה עצמאית, אסרטיביות, ממלכתיות ושירותיות.
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות.
לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר
בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון