Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[395] מנהל/ת אחראי/ת באגף פרויקטים ג' לחטיבת הנדסה

ראשון לציון
משרה מלאה
מהנדסים/הנדסאים

על החטיבה:

 • ניהול, קידום ומימוש פרויקטי תשתיות תחבורה, החל משלבי התכנון הסטטוטורי, תכנון מוקדם ומפורט, מכרז, ביצוע וכלה במסירה ובהליך הבדק.
 • הפעלה, תיאום, והנחייה של גורמים בחברה ומחוצה לה לעמידה ביעדי הפרויקטים.
 • ניהול והנחייה מקצועית לחברות הניהול והביצוע לרבות עמידה ביעדי הפרויקטים .
 • אחריות להכנה, ליווי, אישור ובקרת הליכים הנדסיים וניהוליים לפרויקטים בשלב התכנון והביצוע.
 • מתן מענה מקצועי, וקידום תהליכים בכל הקשור לחוזי קבלנים ספקים ומתכננים/ הוראות שינוי/ תביעות בגין תוספות או לוחות זמנים/ סנקציות ותמריצים.
 • זיהוי וניהול מוקדם של סיכונים לאורך חיי הפרויקטים ומתן מענה מקצועי מקדים.
 • תיאום ובקרה מול גופים משיקים (חברות תשתית / רשויות) .
 • ייצוג החברה מול משרדי הממשלה וגורמי ממשל אחרים בתחום הנדסי ומקצועי.
 • עבודה מול הנהלת החברה, דירקטוריון החברה וועדותיו.
 • ריכוז פעילות בתחום המקצועי/ הנדסי בהתאם להחלטות הנהלת החברה.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף:

 • מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 3 שנים לפחות מתום התואר בניהול התכנון ו/או ניהול הביצוע בפרויקטי תשתית ובינוי או הנדסאי בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בעולמות התוכן לעיל.

דרישות המהוות יתרון:

 • תואר שני בהנדסה או בתחומים אחרים הקשורים לניהול פרוייקטים, כלכלה, משפטים, או מנהל עסקים.
 • ניסיון בפיקוח הנדסי וניהול פרויקטי תשתית או מבנים מורכבים בכלל ובסביבה עירונית בפרט.
 • ניסיון בניהול פרוייקטים בסביבה מרובת פרויקטים.
 • ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים.
 • כושר הבעה טוב בעל פה ובכתב.
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות.
לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר
בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון