דבר המנכ"ל

נתיבי איילון, אחראית על האזורים העירוניים והמטרופולינים בארץ, בדגש על תחבורה ציבורית.
החברה מתמקדת בפיתוח, הקמה וניהול תשתיות תחבורה מתקדמות, חכמות וחדשניות במרחב
העירוני והמטרופוליני בכל רחבי ישראל, במטרה לייצר חלופות אמתיות ויעילות לשימוש לרכב הפרטי.

חברת נתיבי איילון עברה בשנת 2018 מהפכה ויצאה לדרך חדשה.

ברוח החלטת הממשלה ממרץ 2017 הגדרנו מחדש את ייעוד החברה, ניסחנו את תפקידיה ובהתאם גזרנו את המבנה הארגוני שייתן מענה אופטימלי לאתגרים העצומים שהוצבו בפנינו.

כיום, נתיבי איילון, אחראית על האזורים העירוניים והמטרופולינים בארץ, בדגש על תחבורה ציבורית. החברה מתמקדת בפיתוח, הקמה וניהול תשתיות תחבורה מתקדמות, חכמות וחדשניות במרחב העירוני והמטרופוליני בכל רחבי ישראל, במטרה לייצר חלופות אמתיות ויעילות לשימוש לרכב הפרטי. במסגרת זו, החברה אחראית על קידום פרויקטי ענק בתחום התחבורה – תשתיות וטכנולוגיה בהיקף כולל של כ-17 מיליארד ₪.

תכנית העבודה לשנת 2018 התמקדה בשלוש מטרות עיקריות: בניית החברה מחדש, עיצוב התרבות הארגונית, ערכיה והתנהלותה והבאת החברה להישגים ותוצאות מדידות. כל זאת, במקביל לעבודה על שלל הפרויקטים עליהם אנו מופקדים. כל אחד ואחת מעובדי החברה התגייס במלא היכולת והמוטיבציה למשימה, ולראיה, החברה עמדה בשנת 2018 ביעדים שהצבנו לעצמנו בתוכנית העבודה המקורית, ואף מעבר לכך!

את שנת 2019 אנו מגדירים כשנת השלמת בניית החברה ועיצובה על כלל מרכיביה מחדש, ביצוע כל משימותיה בזמן, בתקציב ובאיכות הנדרשת, והפיכתה לחברה ממשלתית מובילה בתחום תשתיות התחבורה בארץ. למעשה, החברה עוברת מחברה המתמקדת בשלב התכנון לחברה המתמקדת בשלב הביצוע. במהלך שנת 2019, תחל החברה בביצוע של פרויקטים, בניהם פרויקטי הענק אותם אנו מובילים – "מהיר לעיר", "נתיבים מהירים" ו"אופנידן", בהיקף של כ- 2.6 מיליארד ₪, מספר שיא ביחס לשנים האחרונות.

בנוסף, ובמקביל לקידום הפרויקטים, נמשיך לבנות את החברה, נמסד תרבות ארגונית משופרת, נבסס נהלים ונפיק לקחים מתוך מטרה להשתפר ולהתייעל. בד בבד, נחזק את המקצועיות, נפתח תחומי ידע חדשים, ונבצע את כלל המשימות אשר יוטלו עלינו, תוך עמידה בלוחות הזמנים, בתקציב ובאיכות. הטמעת תהליכי חשיבה, תוך תכנון שנתי ורב שנתי הינם חיוניים ויאפשרו את המשך צמיחת החברה והפיכתה למכונה משומנת.

המטרות והמשימות בתוכנית העבודה גדולות ומשמעותיות, ולהן השפעה רבה על עתיד החברה והצלחתה. אני גאה על הזכות שניתנה לנו וסמוך ובטוח שיחד, עם צוות העובדים המובחר של החברה, נמשיך להצעיד את החברה קדימה, ונשנה את המציאות התחבורתית בישראל.

 

בברכה,
איתמר בן מאיר
מנכ"ל נתיבי איילון