דבר יו"ר הדירקטוריון

חברת נתיבי איילון הנה חברה ממשלתית המתמחה
בניהול פרויקטים בתחום התשתיות והתחבורה היבשתית.
בנוסף החברה מופקדת על הקמה ופיתוח עורקי תחבורה עירוניים.

תחום התחבורה במדינת ישראל נמצא על סדר היום הציבורי, הגודש בכבישים בכלל ובמרכז הארץ בפרט, מחייב יצירת פתרונות מגוונים ומתן עדיפות להסעת המונים על פני הרכב הפרטי.

בתקופה האחרונה, עת מדינת ישראל והעולם בכלל מתמודדים עם השלכות מגפת הקורונה, נוכחנו עד כמה המציאות המשתנה סביבנו דורשת מוכנות גבוהה וגמישות תכנונית מרובה. תכנון חכם, גמיש וצופה פני עתיד בכוחו לספק לחברה עוגן של יציבות גם בזמנים של חוסר ודאות, ולסייע לה לצלוח את האתגרים הניצבים בפניה.

יצירת רשת נתיבי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ונתיבים מהירים לצד פרויקטי תשתית ופתרונות טכנולוגים מתקדמים, מחייבים את מנהלי ועובדי החברה לחשיבה יצירתית, לפעילות מקצועית ויסודית, לנחישות והתמדה, תוך התמודדות אישית וארגונית עם המשבר העולמי שפוקד אותנו.

למרות המשבר, חברת נתיבי איילון נכנסה בשנת 2020 לשלב הצמיחה וההתרחבות. בשנה זו הושלמו פרויקטים רבים והוחל בתכנונם של נוספים; קודמו שיתופי פעולה חדשים הן עם ארגונים מהמגזר העסקי והן עם גופים ציבוריים ורשויות מקומיות, וכן בוצעו מהלכים משמעותיים למיצובה של חברת נתיבי איילון כחברה מתקדמת, חדשנית ובעלת מומחיות בניהול, תכנון וביצוע פרויקטי תחבורה חכמה במרחב העירוני-מטרופוליני בישראל.

השנה, תתמקד החברה בהרחבת פעילותה לאזור הצפון והדרום.

על פי החלטת משרד התחבורה, אנו עתידים לקלוט פרויקטים תחבורתיים בהיקף משמעותי בעיר חיפה וביניהם: איסוף מידע, פיתוח ותחזוקת מודל תחבורתי כתוכנית אב לכל מרחב צפון, בניית תכנית אב למסופים לאזור הצפון, תחזוקה של המטרונית (רשת תחבורה ציבורית ייעודית המופעלת באזור חיפה והקריות), תחזוקה והפעלה של מרכזית המפרץ ובהמשך אחזקת מערך הרכבל הייחודי בחיפה.

בנוסף, אנו עמלים על תכנית האב התחבורתית הראשונה מסוגה לבירת הנגב וסביבתה, אשר תכלול הקמת רשת הסעת ההמונים, תוך שדרוג מערך התחבורה הציבורית במטרופולין באר שבע.

נדבך משמעותי נוסף בהרחבת פעילותה של החברה, כולל את נושא שיפור תשתיות התחבורה הקיימות ביישובי החברה הערבית ברחבי הארץ וחיבורן לצירים ראשיים ולמרכזי תחבורה ציבורית. במסגרת יוזמה זו, אנו עתידים לקבל לידנו בתחילת כל שנה צבר של פרויקטי תחבורה בעלי מורכבות ורגישות גבוהה לביצוע ברשויות שונות. כך לדוגמא, רק השנה, תנהל החברה מעל ל-30 פרויקטים ביישובי החברה הערבית.

אין לנו ספק כי הפעילות המתחדשת הן באזור הצפון והדרום, והן ברשויות המיעוטים תגדיל את הנגישות התחבורתית, תתרום לפיתוח החוסן החברתי- כלכלי של תושבי המדינה ותשפר את איכות חייהם.

כחלק מאחריות הדירקטוריון על התווית המדיניות הוגדרו חמש מטרות על לחברה לשנת 2021:

א. עיצוב אסטרטגי ארוך טווח של החברה וגיבוש תכנית עבודה חמש- שנתית לצד הרחבת פעילות החברה לאזורי פעילות בדרום ובצפון.

ב. פיתוח יכולת החברה לניהול תנועה וחיזוק השפעתה בתחום, לרבות גיבוש תפיסת הפעלה והקמה של חדרי בקרת תנועה מטרופוליניים.

ג. קידום החברה כמובילת תהליכי פיתוח, יישום והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות בפרויקטים תחבורתיים בישראל ומיצובה כמוקד ידע וחדשנות.

ד. המשך פעילות פרויקטאלית ענפה ופיתוח תשתיות תחבורה תוך התמחות במרחב העירוני מטרופוליני.

ה. פיתוח ארגוני של החברה והתאמתה, בכלל ההיבטים, לצרכים בהווה ולאתגרי העתיד תוך תיקוף המבנה הארגוני שלה וקידום התמחות והתמקצעות עובדיה ומנהליה.

השנים הקרובות יהוו אתגר משמעותי לחברה שעתידה להתפתח ולעבור לשלבי ביצוע מתקדמים בכלל הפרויקטים לצד קבלתם של פרויקטי תשתית נוספים.

אנו נמשיך לממש את חזון החברה על מנת לשנות את המציאות התחבורתית במדינת ישראל עם שלל פרויקטים רחבי ההיקף, עליהם אנו אמונים אשר ישנו את המציאות התחבורתית במדינה וייצרו עתיד תחבורתי טוב יותר לכולנו.

 

בברכה, תא"ל (במיל') מאיר חן
יו"ר דירקטוריון, נתיבי איילון