מחירון לביצוע עבודות קבלניות

מחירון לביצוע עבודות קבלניות

חברת נתיבי איילון שמחה להציג בפניכם את מחירון החברה לביצוע עבודות קבלניות בתווך העירוני.

המחירון נבנה תוך הטמעת תובנות מנסיון החברה בביצוע עבודות במגוון רשויות מקומיות ברחבי הארץ
תוך התמודדות עם הסדרי תנועה מורכבים, ריבוי תשתיות וכן המגבלות הכרוכות בביצוע העבודה בעיר, בשונה מהמרחב הבין העירוני.

המחירון מפורסם באתר החברה ופתוח לשימוש חברות התשתית והציבור הרחב.

לנוחיותכם, להלן הקבצים להורדה:

מהדורת ינואר 2021:

קובץ משרד השיכון (SKN)

כתב כמויות (xlsx)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)