תעריפי תכנון והתקשרויות, ומחירון עבודות קבלניות

מחירון עבודות קבלניות

חברת נתיבי איילון שמחה להציג בפניכם את מחירון החברה לביצוע עבודות קבלניות בתווך העירוני.

המחירון נבנה תוך הטמעת תובנות מנסיון החברה בביצוע עבודות במגוון רשויות מקומיות ברחבי הארץ
תוך התמודדות עם הסדרי תנועה מורכבים, ריבוי תשתיות וכן המגבלות הכרוכות בביצוע העבודה בעיר, בשונה מהמרחב הבין העירוני.

המחירון מפורסם באתר החברה ופתוח לשימוש חברות התשתית והציבור הרחב.

לנוחיותכם, להלן הקבצים להורדה:

מהדורת ינואר 2022:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (SKN)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (xlsx)

חוברת מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)

מהדורת ינואר 2021:

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (SKN)

כתב כמויות (xlsx)

מחירון לביצוע עבודות קבלניות (PDF)

תעריפי תכנון והתקשרויות

מהדורת מרץ 2022:

חוברת התעריפים (PDF)

נספח המקדמים (PDF)

סקר עצים (PDF)

הסדרי תנועה – שינוי אבני דרך (PDF)

תעריפי שעה של יועצים חיצוניים (PDF)

בטיחות בעבודה ותנועה (PDF)

מהדורת אפריל 2022:

תעריף תכנון קוי תקשורת (PDF)

מהדורת מאי 2022:

תעריפי שעה של יועצים חיצוניים (PDF)