מכרזים - קול קורא

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 10.02.2022 שעה 12:00
קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/21 להצבת מתקנים סלולאריים 47/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10.01.2023 שעה 12:00
קול קורא (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.12.2023 שעה 12:00
A Request for Applicants (RFA) to Join the Ayalon Highways Co. Ltd. Suppliers' Repository to Provide Advanced Technological Solutions in the Field of Transportation מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.12.2023 שעה 12:00
קול קורא להצטרפות למאגר ספקי פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום התחבורה של חברת נתיבי איילון בע"מ קול קורא מספר מכרז סטטוס פתוח