מכרזים - קול קרא מאגר

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.12.2022 שעה 12:00
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה נתיבי איילון בע"מ מספר מכרז סטטוס פתוח