מכרזים - קול קרא מאגר

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 02.07.2021 בשעה 12:00
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 25.12.2021 בשעה 12:00
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה חברת נתיבי איילון בע"מ  בתחום ניתוח שכר מתכננים דרגים 1,2,3   מספר מכרז סטטוספתוח