Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מקדמים את תחבורת המחר

משנים את פני התחבורה בישראל באמצעות יצירת קשת פתרונות מתקדמים כחלופה לשימוש ברכב פרטי

משנים סדרי תחבורה

דמיינו עולם בו אפשר להתנייד בקלות ובמהירות, כמעט ללא צורך ברכב הפרטי. אנחנו כאן כדי להפוך את החלום למציאות, באמצעות קידום תחבורה ציבורית יעילה, תחבורה שיתופית נוחה, רשת שבילי אופניים רציפה ועוד מגוון פתרונות מתקדמים שייקחו אתכם לכל מקום - בכל דרך שתבחרו.

עוד עלינו
3

מפתחים טכנולוגיה וחדשנות בתחבורה

3

מקדמים תחבורה ירוקה וברת קיימא

3

משנים את פני התחבורה הציבורית

עדכונים נוספים

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה
04/02/2024

הלילה, יום ראשון, 04/02/24 החל מהשעה 00:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה.

קראו עוד

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה

הלילה, יום ראשון, 04/02/24 החל מהשעה 00:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה.

חסימת רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף השלום.
11/02/2024

הלילה, יום ראשון, 11.02.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף השלום.

קראו עוד

חסימת רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף השלום.

הלילה, יום ראשון, 11.02.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה מאיילון צפון למחלף השלום.

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה
11/02/2024

הלילה, יום ראשון, 11/02/24 החל מהשעה 00:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה.

קראו עוד

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה

הלילה, יום ראשון, 11/02/24 החל מהשעה 00:00 ועד 05:00 למחרת תיסגר רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף לה גווארדיה.

לא תתאפשר הנסיעה מכביש 5 מערב לכביש 2, התנועה תופנה לאיילון צפון ולאיילון דרום
12/02/2024

הלילה, יום שני, 12/02/24, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, לא תתאפשר הנסיעה מכביש 5 מערב לכביש 2, התנועה תופנה לאיילון צפון ולאיילון דרום. 

קראו עוד

לא תתאפשר הנסיעה מכביש 5 מערב לכביש 2, התנועה תופנה לאיילון צפון ולאיילון דרום

הלילה, יום שני, 12/02/24, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, לא תתאפשר הנסיעה מכביש 5 מערב לכביש 2, התנועה תופנה לאיילון צפון ולאיילון דרום. 

עוד עדכונים