Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מקדמים את תחבורת המחר

משנים את פני התחבורה בישראל באמצעות יצירת קשת פתרונות מתקדמים כחלופה לשימוש ברכב פרטי

משנים סדרי תחבורה

דמיינו עולם בו אפשר להתנייד בקלות ובמהירות, כמעט ללא צורך ברכב הפרטי. אנחנו כאן כדי להפוך את החלום למציאות, באמצעות קידום תחבורה ציבורית יעילה, תחבורה שיתופית נוחה, רשת שבילי אופניים רציפה ועוד מגוון פתרונות מתקדמים שייקחו אתכם לכל מקום - בכל דרך שתבחרו.

דף אודותינו
3

מפתחים טכנולוגיה וחדשנות בתחבורה

3

מקדמים תחבורה ירוקה וברת קיימא

3

משנים את פני התחבורה הציבורית

עדכונים נוספים

חסימת רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום
29/11/2023

הלילה, יום רביעי, 29.11.2023, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום.

קראו עוד

חסימת רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום

הלילה, יום רביעי, 29.11.2023, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף ההלכה מאיילון דרום.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום
29/11/2023

הלילה, יום רביעי, 29.11.2023, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום.

קראו עוד

חסימת רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום

הלילה, יום רביעי, 29.11.2023, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף רוקח לאיילון דרום.

חסימת רמפת הכניסה מגשר השלום לכביש 2 לצפון
29/11/2023

הלילה, יום רביעי 29/11/23, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה מגשר השלום לכביש 2 לצפון.

קראו עוד

חסימת רמפת הכניסה מגשר השלום לכביש 2 לצפון

הלילה, יום רביעי 29/11/23, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה מגשר השלום לכביש 2 לצפון.

חסימת רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון
29/11/2023

הלילה, יום רביעי 29/11/23, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון.

קראו עוד

חסימת רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון

הלילה, יום רביעי 29/11/23, החל משעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון.

עוד עדכונים