Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש אנו מחברים גם את הוד השרון לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן, באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחובות סקולוב, מגדיאל, רמתיים ועין חי. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את הוד השרון לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

6.5 ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית

שדרוג פני הרחובות

שדרוג קווי האוטובוס

5.4 ק"מ של נתיבי אופנים

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט