Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש אנו מחברים את אור יהודה לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן, באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחוב העצמאות. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את אור יהודה לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

שדרוג פני העיר

1.6 ק”מ של נתיבי העדפה

שדרוג קווי האוטובוס

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט