Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את גבעתיים לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחוב דרך השלום. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את גבעתיים לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

שדרוג פני הרחובות

שדרוג קווי האוטובוס

5 ק”מ של נתיבי העדפה

סלילת שבילי אופניים

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט