Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את רמת השרון לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחוב סוקולוב. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את רמת השרון לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

3 ק”מ של נתיבי העדפה

שדרוג פני העיר

שדרוג קווי האוטובוס

5.4 ק"מ של נתיבי אופנים

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט