Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את פתח תקווה לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן, באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחובות רבין ובר כוכבא. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את פתח תקווה לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

שדרוג קווי האוטובוס

שדרוג פני העיר

סלילת שבילי אופניים

13.2 ק”מ של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט