Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביקורת פנימית

הביקורת הפנימית היא אחד משומרי הסף המרכזיים בארגון ופעילותה אובייקטיבית ובלתי תלויה. תפקידה לסייע לארגון להשיג את מטרותיו תוך שמירה על טוהר המידות, כללי מנהל תקין, עמידה בהוראות הדין, החיסכון והיעילות.

הביקורת הפנימית מסייעת ושותפה מרכזית בהטמעת תרבות ארגונית ראויה וחיזוק הממשל התאגידי.

ניתן להעביר תלונה למבקרת הפנימית באופן גלוי או אנונימי, התלונה תיבדק באובייקטיביות, יסודיות ומקצועיות.

ליצירת קשר:
ענת גולדנברג
דוא"ל: anatg@ayalonhw.co.il
כתובת: שדרות נים 2, מגדל עזריאלי ראשונים ראשון לציון, מיקוד 7546302