להלן מידע עבור גורם המעוניין לקדם תכניות סטטוטוריות הגובלות בתחום או בסמוך לזכות הדרך שבתחום רשות התמרור של נתיבי איילון, ו/או בקרבת פרויקט בתכנון ו/או ביצוע של חברת נתיבי איילון.

על גורם המעוניין לקדם תכניות סטטוטורית ונדרש לתאום התכנית עם חברת נתיבי איילון לפנות בבקשה לתאום ולפעול כמפורט להלן;

יש למלא טופס בקשה לתאום באמצעות הקישור להלן קישור לטופס, יש למלא את השדות בטופס הבקשה וכן לצרף קבצים כמפורט בטופס.

במידה ויידרש מידע נוסף, תועבר דרישה לפונה .

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לדוא"ל בכתובת:   teum-taba@ayalonhw.co.il או בפניה טלפונית למזכירות חטיבת מטה הנדסי בטלפון: 03-6931428