Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את קריית אונו לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחובות מרכזיים בעיר. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את קריית אונו לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

13 ק”מ של נתיבי העדפה

שדרוג פני הרחובות

שדרוג קווי האוטובוס

3.25 שבילי אופניים עירוניים ושדרוג שבילים קיימים

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט