Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הכירו את המנת״ם:

תארו לכם עולם שבו התנועה זורמת כל הזמן אפילו כשמתרחשים אירועי ענק ברחבי הארץ כמו משחקים באצטדיון או הופעות ענק - בזכות שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות ורשויות אכיפת החוק השונות, העתיד הזה נמצא בהישג ידינו. מרכז ניהול התנועה המתקדם, הפועל במטרופולין דן והמפרץ, שואף לשנות את הפרספקטיבה שלנו. במקום להתמקד בניהול חלקי ומצומצם, אנו משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת כדי לקבל מבט-על בכל המטרופולין וגישה לנתונים שיאפשרו לנו לייעל את התנועה בזמן אמת.

ניהול עומסי תנועה בזמן אירועים המוניים

ניהול רמזורים בזמן אמת

תפעול מערך הסיירים

ניהול התחבורה הציבורית בזמן אמת

שותפים

מסמכים אחרונים