Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את כפר סבא לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחוב ויצמן. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את כפר סבא לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

8.5 ק”מ של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית

שדרוג פני הרחובות

שדרוג קווי האוטובוס

5 ק"מ שבילי אופניים עירוניים

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט