Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את רמת גן לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחובות ששת הימים, בן גוריון, הרצל וביאליק. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את רמת גן לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

4.5 ק”מ של נתיבי העדפה

שדרוג פני הרחובות

שדרוג קווי האוטובוס

700 מטר שבילי אופניים עירוניים

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט