Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על השביל

בימים אלו נסלל שביל אופניים מופרד ובטוח שיאפשר לכם לקצר את הדרך בין מספר מוקדי מוקדי עניין בחמש ערים שונות, לרבות אוניברסיטת בר אילן וגשר יהודית. העבודה לסלילת רשת שבילי אופנידן נמצאת בעיצומה ובעתיד כולנו נוכל ליהנות מרשת שבילי אופניים המחברת בין ערי גוש דן ומאפשרת רכיבה רציפה, בטוחה וירוקה.

5 ערים יחוברו

14 ק"מ

חלקי הפרויקט

שבילים בפרויקט