Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לטרון

מידע כללי:

אתר ניסויים אשר ממוקם בחנייה של יד לשריון בלטרון, במתחם יש תשתיות בסיסיות על בסיס שיתוך הפעולה עם בית ספר לנהיגה אלטרנטיבי כגון שירותים, נקודות חשמל, אך ללא Wi-Fi (אפשרות לדונגל סוללרי). אוכל ושתייה יש באזור המתחם את פונדק אסא.
img

מצפןדרכי הגעה למתחם:

מכביש 3, יורדים בצומת חטיבה שבע. נסיעה לכיוון יד לשריון, כניסה לאתר אחרי החניון המרכזי של יד לשריון.

מצפןמאפייני האתר:

נ"צ – 31.838450, 34.978000

חניון במצב טוב ושמיש המשמש לפעילות היומיומית של יד לשריון ושל בית ספר לנהיגה אלטרנתיבי הנמצא בסמוך.

גבולות גזרה: אתר הניסוי הינו משטח החנייה בלבד.

כניסות ויציאות: ארבע כניסות מרכזיות שניתן לסגור בעזרת מחסומים.

ממדים של כ-215X25 מ' מגרש החנייה ישר ברובו אך מתעקל לאחר 120 מטר מדרום.

העיקול אינו חד ואינו דורש הפחתת מהירות משמעותית.

מצפןתיאום ומנהלות:

התרעה נדרשת- שבוע מראש.