Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ראש העין

מידע כללי:

האתר הוא שכונת מגורים בבניה בראש העין נ.צ - 32.082683, 34.974915
img

מצפןדרכי הגעה לאתר:

בוויז: שער צפוני נעול: גולדה מאיר 30 ראש העין.
שער מזרחי: חיים הרצוג 29 ראש העין.
כאשר מגיעים מת"א בנסיעה על איילון עולים על כביש 5 ונוסעים בו כ15 ק"מ, עד שיורדים במחלף ראש העין מזרח. במחלף פונים ימינה לכיוון שדרות בן גוריון.
לאחר העליה על שדרות בן גריון נוסעים בו עד הכיכר השניה ובה לוקחים ימינה עוברים עוד כשני כיכרות ומגיעים לכניסה לשטח.
הכניסה לשטח היא דרך פניה שמאלה בכיכר. מעבר דרך גדר ברזל הניתנת לפתיחה רק ע"י נציגי אנשי מרכז הניסויים ובליווי צמוד שלהם.

מצפןגבולות גזרה:

כל האתר מוקף בגדר אשר מבודדת אותו מכניסת כלי רכב (למעט רכבים דו גלגליים)
מדרום – גדר ולאחריה כביש.
מצפון – גדר ולאחריה מדרכה של שכונת מגורים.
ממזרח – גדר ולאחריה מדרכה של שכונת מגורים.
ממערב – קצה הכביש וסוללת עפר.ולאחר מכן גדר.

מצפןתיאור האתר:

מאפיינים: הכביש מנותב, בעל ריבוי חניונים ומפרצי חניה, במקביל ריבוי צמתים ומעברי חצייה באתר.
יש צורך בניקוי הכביש – מטאטא, עבור ביצוע חלק מהניסויים הדינמיים.
האתר הוא מסלול מרכזי באורך של 1 ק"מ ממוקם לכיוון מזרח מערב (להלן יקרא המסלול "המרכזי").
לאורך המסלול מובלעות ומקומות חניה בשני צידי הכביש.
המסלול המרכזי נחתך בשלושה צירים אשר נעים לכיוון צפון דרום.
הציר המערבי (להלן יקרא "ציר 1") הוא כביש  דו נתיבי ללא הפרדה באורך של 224 מ'.
הציר השני החוצה את המסלול המרכזי הינו כביש דו נתיבי ללא הפרדה למעט צומת, ואורכו 285 מ' (להלן יקרא "ציר 2").
הציר המזרחי החוצה הוא ציר דו נתיבי ללא הפרדה,למעט הצומת, באורך של 186 מ' (להלן יקרא ,ציר 3").
בנוסף באתר ישנם שני כבישים אשר מקבילים לציר המרכזי מדרום, להלן יקראו "הצירים הדרומיים".
הציר הדרום מערבי הוא ציר דו נתיבי ללא הפרדה למעט צמתים באורך 436 מ'.
הציר הדרום מזרחי הוא ציר מעוקל דו נתיבי ללא הפרדה באורך 186 מ' – יש לציין שבציר זה בעיות קליטה סלולרית ולכן  אינו מומלץ לניסוים בהם נדרשת תקשורת.
ישנו ציר נוסף אשר מקביל לציר המרכזי מכיוון צפון (להלן יקרא "הצפוני") הציר הוא כביש חד סיטרי, באורך 392 מ'.
בנוסף לכניסה מהכיכר, קיימות שלוש כניסות נוספות אחת דרך הכביש הצמוד לבית הספר אשר בבניה- על פי רוב חסום, השני הוא שער כניסה מהפאה המערבית, השלישית היא כניסה מצידו הצפוני של ציר 1.
בימי ניסוי יש להגדיר שער כניסה אחד, ולוודא נעילה של כל השארים האחרים.
כיום קל להולכי רגל לחדור לאתר באופן יומיומי לביצוע טיולים רגליים ואימוני ספורט – יש לגלות ערנות ולוודא סגירה בטוחה של האתר.

מצפןמעטפת:

ישנם שירותים כימיים באתר הניסוי.
ללא Wi-Fi – נדרש להביא מערך רשת אינטרנטית לניסויים ו/או דונגל סלולרי.
בכל האתר יש קליטה סלולרית למעט בציר הדרום מזרחי. הקליטה נבדקה ונמצאה תקינה גם לעבודת מערכות RTK של מרכז הניסויים.
אוכל ושתייה – באחריות צוותי הניסוי (המתחם הקרוב ביותר הוא אזור התעשיה בראש העין).
באזור האתר יש תנועה של רכבי עבודה ומשאיות המגיעות לאתרי הבנייה השונים כמו כן יש באזור תנועה של רכבים פרטים.
האתר בעל תאורת רחוב LED סדירה ומאפשר ניסויי לילה מוארים/חשוכים עפ"י בחירה.

מצפןאפיון השטח:

האתר באורך של כ-1000 מ' בנתיב המרכזי ובעל רוחב נתיבים סטנדרטי (3.6 מ').
בציר המרכזי ישנה הפרדה מבטון בין הנתיבים ובשאר הנתיבים אין הפרדה למעט בצמתים.
מהירות מרבית – 100 קמ"ש במהלך ניסוי בציר המרכזי, עד 80 קמ"ש בציר הדרום מערבי, עד 70 קמ"ש רגעי בשאר הצירים.
מהירות 50 קמ"ש בנסיעה מנהלתית (כולל בין תרחישים).
מיקום עמדת שליטה – מרבית האתר מאופיין בשטחים פתוחים המאפשרים גמישות מרבית. לפיכך עמדת השליטה תמוקם קרוב ככול הניתן לשטח השולט על אתר הניסוי.

מצפןסגירות נדרשות ובטיחות:

אבטחה וחסימה – ימוקם בכול שער כניסה לאתר שלט אזהרה על קיום ניסוי באתר.
כלל שערי האתר יסגרו וינעלו לפני ביצוע הניסוי.
יש להגדיר שער כניסה ויציאה מהאתר ביום הניסוי.
בסמוך לאתר הניסוי יש מתחם בו נבנה בית ספר. האתר מבודד ממתחם הניסויים ובעל דרך גישה פתוחה באופן קבוע – אין להיכנס דרכו.
יש להיות עירניים ומודעים לתנועת כלי הרכב הכבדים אשר מגיעים אליו, והסתובבות של עובדי האתר בקרבת שטח הניסוי.

מצפןמנהלות:

התרעה נדרשת- עד שבוע מראש.