Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מרכז הניסויים הלאומי לתחבורה חכמה באשדוד

מידע כללי:

האתר משמש כמרכז הניסויים הלאומי לתחבורה חכמה של נתיבי איילון ומשרד התחבורה וממוקם בחלקו הצפון-מזרחי של אזור התעשייה באשדוד.
img
 • מצפןדרכי הגעה למתחם:

  נ"צ – 31.856074, 34.693991

  לחיפוש נוח בוויז: מרכז הניסויים הלאומי לתחבורה חכמה.

  "הנפט אשדוד": אין כתובת מדויקת בווייז ועל כן יש לשים לב שהווייז מצביע על הכניסה לאתר הנמצאת 100 מטר צפונית לצומת של רחוב "הנפט" ורחוב "המגדלור" ומזוהה ע"י שער הזזה חשמלי צהוב.

  מכיוון ת"א – נוסעים באיילון דרום ומשתלבים לכביש 4 לדרום ופונים ימינה ל-41 למערב. לאחר 1 ק"מ פונים ימינה לרחוב "הנפט" עד שמגיעים לצומת עם רחוב המגדלור. לאחר צומת זו הכניסה לאתר נמצאת 100 מ' מימין. עתידית מתוכנן מחלף אשדוד צפון שיאפשר חיבור מהיר לאזור התעשיה אשדוד מצפון.

  מצפןהמרכז כולל:

  84 דונם

  מסלול היקפי באורך 1.5 ק"מ

  עד 4 מסלולי נסיעה

  קונסטרוקציית גשר עילי להתקנת אמצעים שונים

  ליווי מקצועי לניסויים

  ציוד ניסויים מתקדם

  כיכרות וצמתים לתרחישים שונים

  מצפןתיאור האתר

  האתר מורכב מ-6 חלקים עיקריים:

  א. מסלול היקפי (1,460 מ')

  ב. ציר מרכזי (590 מ' )

  ג. רחבה מרכזית

  ד. רחבה מזרחית

  ה. רחבה מערבית

  ו. עמדות ניהול האתר

  מצפןאפיון השטח:

  רוחב הנתיבים עפ"י תקן NCAP לכביש מהיר ולצמתים (3.5 מ').

  בציר הדרומי ישנו אי תנועה מבטון בין הנתיבים באזור הגשר. בשאר הצירים אין הפרדה פיזית בין הנתיבים.

  מהירות מרבית באתר- באתר ניתן לפתח מהירויות גבוהות לרבות שהייה בהתאם לכלי הרכב וביצועיו.

  מהירויות מעל 90 קמ"ש יאושרו פרטנית על פי צרכי הניסוי ודרישות הנסיין ולאחר ניהול סיכונים ייעודי.

  מהירות 50 קמ"ש בנסיעה מנהלתית (כולל בין תרחישים).

  מהירות בשטח התפעולי – עד 30 קמ"ש (אלא אם אושרה מהירות ייעודית לניסוי).

  מצפןנושאים כלליים:

  השער הצפוני באתר הוא שער הזזה חשמלי צבוע צהוב.

  השער הדרומי הוא שער בעל 2 דלתות עם סגירה במנעול שרשרת – משמש לחירום בלבד.

  כרגע אין באתר רשת WIFI ועל כן יש להצטייד ברכיבי WIFI עצמאים. במהלך הרבעון האחרון של 2021 האתר צפוי להתחבר לסיב אופטי עם רשת Wifi 6 פרטית בכולו בתקן OUTDOOR.

  באתר קליטה סלולרית העומדת בסף הנדרש לביצוע ניסויים. הקליטה נבדקה ונמצאה תקינה גם לעבודת מערכות RTK של מרכז הניסויים.

  עד לאישור רשמי יופעל האתר בחודשים הראשונים על גנרטור מרכזי + גנרטור משני לגיבוי.

  האתר בעל תאורת רחוב זמנית ומאפשר ניסויי לילה מוארים/חשוכים עפ"י בחירה בכביש ההיקפי. לטובת השטח הפנימי תותקן תאורת הצפה או יושכרו עמודי תאורה זמניים עד קבלת אישורי חשמל קבועים.

  האתר מגודר בגדר מתכתית בכל ההיקף.

  האתר מוקף בשדרות אקליפטוסים המסתירים אותו מעוברי אורח למעט בצד מערב הפונה לרחוב הנפט.

  בנוסף, ישנם עצים גדולים בין הרחבות, באזור עמדות הניהול הראשית ובצידו המערבי של הגשר.

  באחריות צוותי הניסוי (המתחם הקרוב ביותר הוא אזור התעשיה באשדוד וקיימים משלוחים לאתר).

  תנועת משאיות ערה בשעות העומס מחוץ לאתר.

  באתר ישנם שירותי כימיים בסמוך למבנים.

  באתר אין הספקת מים סדירה ועל כן יש להצטייד במים בהתאם.

  מצפןתיאום ומנהלות:

  התרעה נדרשת – שבוע מראש.