Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

טיסות ניסוי עבור העולם הרפואי

על רקע מגפת הקורונה - תחושת החירום והעובדה שעומס הולכי הרגל והתנועה מאוד ירדו, גרמו לחברת נתיבי איילון לתקצב סכום נמוך יחסית שאפשר להוציא מכרז להפעלת רחפנים לטובת מערכת הבריאות. ומיזם הרחפנים הלאומי הפך מרעיון למשהו שבאמת מתוקצב ופועל.

הטיסות הראשונות נערכו בתוך השטח התפעולי של בתי החולים השונים, רובן בשיתוף פעולה עם חטיבת בתי החולים הממשלתיים ובכלל זה בבית חולים דורות (נתניה, בית חולים עם התמחות בגריאטריה), בית החולים שער מנשה (בתחום בריאות הנפש), בית חולים לב השרון, שוהם, בית חולים כללי הלל יפה, זיו בצפת, פורייה בעפולה, "לגליל" בנהריה, "סורוקה בבאר שבע" ומספר נחיתות והמראות בקרבת קופות חולים.

img

הרחפנים הם כלי מתאים במיוחד לשינוע תרופות, חיסונים, מוצרי דם וציוד רפואי מגוון – ובמיוחד, בשנים שבהם שינוע באמצעות רחפנים עדיין לא מאוד זול. מכיוון שכך – הרחפנים מתאימים להובלת מטען מועיל יקר, ייחודי וכזה שיש חשיבות להוביל אותו בלו"ז מהיר כי אחרת – הוא פג תוקף. תרומתם של הרחפנים – במארג פתרונות התחבורה, עולה גם, ככל שהשינוע הקרקעי קשה יותר בגלל פקקי תנועה או סביבה קרקעית עוינת או פני שטח שלא מאפשרים לנסוע בקו ישר.

במסגרת המיזם בוצע ריכוז צרכים של בתי החולים השונים – מה להעביר? מאיפה לאיפה? באיזה תדירות? האם יש צורך לקרר את החבילה שנושאים וכדומה – והוגדרה נקודת עניין סביב ה-25 ק"מ. טווח זה מאפשר להכין חלופות לשינוע קרקעי – בעיקר, בכל הקשור לעתות חירום.

לאחר שנתיים של טיסות, המיזם הביא לארץ (דרך החברות השונות ששותפות למיזם), רחפנים שמאפשרים נשיאת מטען ייעודי לטווחים של מעל 25 ק"מ. רחפנים אלו אפשרו להדגים טיסות מבית חולים רמב"ם בחיפה לבית חולים "לגליל" בנהריה – כערוץ לוגיסטי לשעת חירום, בין בית חולים הלל יפה לרמב"ם בחיפה ובין נתניה להלל יפה – כך שלמעשה – יש היום נתיב שמאפשר שינוע ב"דרך הים" מהמרלו"ג הראשי של בתי החולים הממשלתיים (שראל בנתניה) – לכל בתי החולים שבצפון הארץ.

בימים אלה (קיץ 2023), המיזם עובר לפעול מול משרד הבריאות ולא רק מול סקטור מסוים. במסגרת זו מתוכנן להדגים יכולות לכל מוסדות הרפואה בארץ (ממשלתיים, קופת חולים כללית וקופת חולים מכבי, מגן דוד אדום וכדומה) – ובכלל זה, להדגים רשת של רחפנים, כולל מוניות אוויר – ולהראות שניתן לתת מענה ארצי לאירועי חירום רבי נפגעים ולתרחישים כמו רעידת אדמה או פיגוע המוני.

img img