Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

Elsight

חברה המספקת פתרון לתקשורת רציפה, אמינה, מאובטחת ובעלת רוחב פס מורחב לכלים בלתי-מאוישים ומאוישים, ולרחפנים בפרט. הHALO כולל שלל יכולות ייעודיות לרחפנים, כדוגמת מיפוי סלולארי בתלת ממד וRID הנדרש ע"י הרגולציה. 

img