Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

Cando Drones

חברת תעופה המקימה ומנהלת מערכי רחפנים אוטונומייםהחברה מנגישה ללקוחותיה פתרון שלם הכולל ארגון המרחב האווירי, טיפול ברגולציה, אפיון, בחירה ואינטגרציה של המערכות, ניהול לוגיסטיקה קרקעית, הטמעה, הכשרה וליווי מקצועי וטכני המאפשר מיצוי יכולות בתחום הרחפנים למגוון צרכים.  

img