Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

Airwayz

פיתחה מערכת מבוססת בינה מלאכותית (AI) לניהול דינמי של מרחב אווירי רווי ברחפנים, המערכת עוקבת בזמן אמת אחר כל הכלים הפועלים במרחב האווירי, רחפנים המחוברים למערכת, רחפנים מזדמנים וכלים מאוישים ומחשבת בזמן אמת את רמת הסיכון לכל כלי וכלי, לאחר כל שינוי במרחב האווירי.  

שיטה זו היא הדרך היחידה להגיע לפעילות מסחרית מסיבית ובטוחה של רחפנים ולכן ארגונים בין לאומיים מתקדמים, כמו נמל רוטרדם ו-NLR (חברת מחקר התעופה המלכותית של הולנד) בחרו בחברת Airwayz על פני כל התחרות.  

img