מכרזים

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 11.11.2021 שעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס' 26/21 להשכרת נכסים שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ 26/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24.10.2021 שעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס'  6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN 6/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.09.2021 שעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 23/21 למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין לחברת נתיבי איילון בע"מ 23/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14.10.2021 שעה 15:00
E-Tender (Online) No. 15/21-A Framework Tender for the Supply, Integration, Operation and Maintenance for a MTMS (Metropolitan Traffic Management System) and its Modules 15/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
לרשימת הזוכים לחץ כאן