מכרזים

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 28.08.2022 שעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס' 45/22 לביצוע כביש 200 עוקף לוד DP1  45/22 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01.08.2022 שעה 12:00
מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 42/22 למתן שירותי ייעוץ וניהול מערך האסטרטגיה ויחסי הציבור עבור חברת נתיבי אייילון בע"מ 42/22 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14.07.2022 שעה 12:00
מכרז מסגרת  מס' 4/22 לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים (מכרז משלים) 4/22 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14.07.2022 שעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/22  להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ 41/22 מספר מכרז סטטוס פתוח
לרשימת הזוכים לחץ כאן