מכרזים

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 10.10.2021 בשעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס'  6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN 6/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.08.2021 בשעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 23/21 למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין לחברת נתיבי איילון בע"מ 23/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 19.08.2021 בשעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 18/21 למתן שירותי עריכת סקרים ומחקרים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ 18/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18.08.2021 בשעה 12:00
RFI – Request for Information on the Subject of Applying Friction Improving Surfaces on High-Risk Road Segments RFI – Request for Information. on the Subject of Applying Friction Improving Surfaces on High-Risk Road Segments מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18.08.2021 בשעה 12:00
בקשה לקבלת מידע (RFI)  בנושא יישום משטחים משופרי חיכוך בקטעי כביש בסיכון גבוה RFI מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.08.2021 בשעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 20-21 לביצוע פרויקט ציר שלבים ב' תל אביב הכולל הרחבת ציר שלבים מצומת קיבוץ גלויות לרחוב אילת-סלילה, תשתיות, פיתוח, נת"צ, רמזורים, שבילי אופנים 20-21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.08.2021 בשעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט באתרים בחזקת נתיבי איילון. 9/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.09.2021 בשעה 15:00
E-Tender (Online) No. 15/21-A Framework Tender for the Supply, Integration, Operation and Maintenance for a MTMS (Metropolitan Traffic Management System) and its Modules 15/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
לרשימת הזוכים לחץ כאן