מכרזים

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.03.2019 בשעה 00:00
شركة نتيفي أيلون م.ض – نداء للانضمام لمجمّع المستشارين والمخططين التابع للشركة شركة نتيفي أيلون م.ضמספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.03.2019 בשעה 00:00
لتقديم خدمات استشارة لهندسة حركة المرور في مجال إدارة حركة المرور ، مراقبتها والإشراف عليها مناقصة رقم 19/10 מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.03.2019 בשעה 12:00
מכרז למתן שירותי ייעוץ הנדסת תנועה בתחום ניהול ובקרת תנועה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ 10/19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.03.2019 בשעה 00:00
קול קורא להגשת מועמדות למאגר נותני שירותים בתחום סריקת גשרים ומבני דרך סוג 2 במאגר חברת נתיבי איילון קול קוראמספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11.03.2019 בשעה 12:00
מכרז לאספקת כרטיסי שי לעובדים בחגי ישראל ובמועדים נוספים (מכרז מסגרת) 6-19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.03.2019 בשעה 12:00
להחלפת מעליות בגשר התנאים בחולון 7-19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28.02.2019 בשעה 12:00
לביצוע סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב – סקר פיילוט 4-19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28.02.2019 בשעה 12:00
לניהול, פיקוח וטיוב נתוני סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב – סקר הפיילוט 3-19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07.03.2019 בשעה 12:00
מכרז למתן שירותי אספקה והפעלת מערך ניידות ואופנועי שירות 56-18מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01.01.2020 בשעה 00:00
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה קול קוראמספר מכרז סטטוססגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.02.2019 בשעה 12:00
لتقديم خدمات مرافقة جماهيرية في بلدات الأقليات في نطاق مشاريع شركة نتيفي أيلون م.ض (مناقصة إطار) 51-18מספר מכרז סטטוססגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03.03.2019 בשעה 09:30
פניה פרטנית מס' 9 לקבלת הצעות לביצוע עבודות לשדרוג מסוף קלצ'קין בתל אביב 37-17מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23.01.2019 בשעה 11:30
מכרז מסגרת לייצור, אספקה, והצבה של מבנים טרומיים לחברת נתיבי איילון בע"מ 2-19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.02.2019 בשעה 12:00
למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (מסגרת) 47-18מספר מכרז סטטוססגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03.02.2019 בשעה 12:00
לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים 52-18מספר מכרז סטטוססגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.02.2019 בשעה 12:00
למתן שירותי ליווי קהילתי בישובי מיעוטים במסגרת פרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת) 51-18מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24.01.2019 בשעה 00:00
הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד 0003מספר מכרז סטטוססגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03.02.2019 בשעה 12:00
קול קורא להתממשקות למערכת ניסוי "נעים לירוק 3" 21-18מספר מכרז סטטוססגור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.02.2019 בשעה 12:00
מכרז מסגרת לייצור, אספקה, והצבה של מבנים טרומיים לחברת נתיבי איילון בע"מ 2-19מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14.02.2019 בשעה 12:00
קול קורא לספירת נוסעים – ניסוי נעים לירוק 3 21-18מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.02.2019 בשעה 00:00
קול קורא לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בנתיבי תחבורה ציבורית ובסביבתם 00-01מספר מכרז סטטוספתוח