מכרזים

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 27.07.2021 בשעה 12:00
מכרז 22/21 למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים (מכרז משלים) 22/21מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20.07.2021 בשעה 12:00
מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט באתרים בחזקת נתיבי איילון. 9/21מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.07.2021 בשעה 12:00
Request for Information (RFI) Regarding Temporary Road Markings (Orange- Colored Road Markings) For Traffic Arrangements in Work Sites Areas for A, B, C Level of Service מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.06.2021 בשעה 12:00
מכרז 12/21 להצבה,תפעול ותחזוקה של מכונות אוטומטיות למשיכת כספים (כספומטים) באתרי נתיבי איילון 12/21מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05.07.2021 בשעה 12:00
E-Tender (Online) No. 15/21-A Framework Tender for the Supply, Integration, Operation and Maintenance for a MTMS (Metropolitan Traffic Management System) and its Modules 15/21מספר מכרז סטטוספתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.07.2021 בשעה 12:00
מכרז מס' 57/20 – פרויקט הנתיבים המהירים – מקטע מס' 4ב' – עבודות להוספת נתיבים בכביש מס' 2 בקטע שבין מחלף נתניה למכון וינגייט – סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח וגינון 57/20מספר מכרז סטטוספתוח
לרשימת הזוכים לחץ כאן