מכרזים

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 05.01.2022 שעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 39/21 לביצוע עבודות קבלניות עבור חברת נתיבי איילון 39/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.12.2021 שעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 38/21 למתן שירותי תכנון תנועה לחטיבת תוכניות אב לתחבורה 38-21 מספר מכרז סטטוס פתוח
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.12.2021 שעה 12:00
מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 33/21 למתן שירותי הפעלת ניסויים במרכז ניסויים לתחבורה חכמה 33/21 מספר מכרז סטטוס פתוח
לרשימת הזוכים לחץ כאן